Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Pravilnici

Odluke

Rješenja

Poslovnik

Poslovnik o radu komisije za razmatranje prijava po javnom oglasu za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Poslovnik o radu Komisije za razmatranje prijava po javnom oglasu za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

0 0