Saradnje

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnog nadmetanja broj: 0103-2223-5/16 od 17.10.2016. godine KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije – javnog nadmetanja

1. Predmet prodaje su šumski drvni sortimenti kako slijedi:

Lot 1. Trupci četinara na međustovarištu (OJŠ „Gajevi“) u količini od 100 m3

Lot 2. Trupci četinara na međustovarištu (OJŠ „Šići“) u količini od 170 m3

Lot 3. Trupci četinara na međustovarištu (OJŠ „Gajevi“) u količini od 200 m3

Lot 4. Trupci četinara na međustovarištu (OJŠ „Gajevi“) u količini od 200 m3

Lot 5. Trupci četinara na međustovarištu (OJŠ „Gajevi“) u količini od 320 m3

Lot 6. Trupci četinara na međustovarištu (OJŠ „Gajevi“) u količini od 240 m3

Lot 7. Trupci četinara na međustovarištu (OJŠ „Gajevi“) u količini od 170 m3

Lot 8. Trupci četinara na međustovarištu (OJŠ „Gajevi“) u količini od 200 m3

Lot 9. Trupci četinara na međustovarištu (OJŠ „Gajevi“) u količini od 200 m3

Lot 10. Trupci četinara na međustovarištu (OJŠ „Gajevi“) u količini od 200 m3

Lot 11. Trupci četinara na međustovarištu (OJŠ „Igman“) u količini od 200 m3

Lot 12. Trupci četinara na međustovarištu (OJŠ „Igman“) u količini od 300 m3

Lot 13. Trupci četinara na međustovarištu (OJŠ „Igman“) u količini od 300 m3

Lot 14. Trupci četinara na međustovarištu (OJŠ „Igman“) u količini od 100 m3

Lot 15. Trupci četinara na međustovarištu (OJŠ „Igman“) u količini od 100 m3

Lot 16. Bukovi trupci (OJŠ „Igman“) u količini od 100 m3

Lot 17. Bukovi trupci (OJŠ „Gajevi“) u količini od 100 m3

Lot 18. Ogrev mehkih liščara (OJŠ „Trnovo“) u količini od 200 m3

2. Rok za podonošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 07.11.2016. godine do 11:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo. Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172. Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči Preduzeća.

OVDJE POGLEDAJTE PROŠIRENU VERZIJU OGLASA

IMG 20160422 104705Dana 22.04.2016. godine KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo je u saradnji sa Ministarstvom privrede KS, Upravom za šumarstvo KS, Minstarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS i OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš obilježilo Dan planete Zemlje.

Opširnije

IMG 20160406 120859IMG 20160512 094903U cilju zaštite okoline i upravljanja šumskim resursom Kantona Sarajevo, u skladu sa važećim zakonima i standardima, a u najboljem interesu stanovništva Kantona u njihovom potrajnom I kontinuiranom gazdovanju KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo je izvršilo I nabavku osnovnih sredstava (animala) koji će se koristiti za primicanje I privlačenje drvnih sortimenata.

Opširnije

image-2817250afaac04da519f8cc41abdd8986475ec29747653bb5a265e216493fad5-VNa osnovu Ugovora o realizaciji projekta ograđivanje "Park Šume Prijateljstva", zajključenog između KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo i "TIKA" (Turska Agencija za saradnju i koordinaciju), Sarajevo, broj: 0103-3048-1/15, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo je provelo određene aktivnosti za nabavku materijala potrebnog za realizaciju navedenog projekta te u proteklom periodu intenzivno se radilo na izgradnji ograde.

Opširnije

20160321 103538KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o Sarajevo nastavlja sa praksom obilježavanja ekološki značajnih datuma. Danas je Svjetski dan šuma i tom prilikom organizovano je pošumljavanje sa učenicima OŠ „Hašim Spahić“ Ilijaš.

Opširnije

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoTel/Fax: +387 33 219 172E:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook-icon-with-green-background-56png-3 email-icon