Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnog nadmetanja, broj: 0103-3045-2/19 od 17.10.2019. godine KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnog nadmetanja

1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase I,II,III, Rudno drvo i Celuloza, koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP“Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

2. Rok za podonošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do Ponedeljak, 28.10.2019. godine do 12:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-173. Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči Preduzeća.

 

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG OGLASA

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.