FSC C139491 Promotional with text Portrait GreenOnWhite tm Elmz7b

Pravilnik o prodaji drvnih sortimenata KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

pdf iconJedinstveni minimalni cjenovnik proizvoda šumarstva i usluga za 2019. godinu

pdf icon

 

U sklopu nastavka priremnih aktivnosti za održavanje Evropskog prvenstvo radnika šumarstva u nordijskim ski disciplinama koje okuplja više od 1.000 učesnika iz cijele Evrope na sedmodnevnom takmičenju ,,53.EFNS Sarajevo-Igman 2021", KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo je u koordinaciji sa Ski savezom Bosne i Hercegovine i Udruženjem inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine UŠIT FBiH, organiziralo posjetu Mateja Kordeža (SLO), koji je član Tehničkog komiteta i tehnički delegat IBU-a (International Biathlon Union) u periodu od 15. do 17 aprila 2019. godine. Tom prilikom je zajedno sa navedenim institucijama izvršen pregled i snimanje postojećeg strelišta i staza za biatlon na Igmanu, te će se u narednom periodu predložiti idejno rješenje strelišta sa stadionom, stazama i ostalim popratnim sadržajima na Igmanu u skladu sa IBU pravilima, prostornim planom KS, Urbanističkim planom Općine Hadžići i Trnovo, kako bi se na vrijeme i na najvišem mogućem nivou pripremila organizacija EFNS-a u Sarajevu 2021. godine, a koji je Vlada KS na 15. sjednici proglasila javnim značajem KS.
Nadamo se da će se vrlo brzo nakon provedenih pripremnih aktivnosti započeti sa realizacijom aktivnosti na terenu, kako bi Igman što prije dobio na jednom mjestu Biathlon ski centar i Cross country ski centar, potvrđen po pravilima FIS i IBU asocijacija, te bio jedan od rijetkih ski centara u svijetu koji bi mogao organizirati istovremeno međunarodna prvenstva, kupove i ostala takmičenja na jednom mjestu u dvije različite asocijacije.

57190313 1114065095469077 297719045535301632 n57504321 1114064975469089 1945181797776097280 n

U sklopu proljetne akcije čišćenja zelenih površina na području Kantona Sarajevo a kojom rukovodi i koordinira Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS, KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo je sa uposlenicima  Preduzeća na lokalitetu Grdonj ,,Park šume prijateljstva" organizovalo akciju čišćenja zelenih površina.

57213700 1414038242111218 6156401702565052416 n

Read more...

Upozoravaju se građani na opasnost od izbijanja požara na otvorenom prostoru, spaljivanjem otpada bilo koje vrste i čišćenja privatnih parcela, te da u slučaju požara spaljivanjem koji bi imao za posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, da je za to u skladu sa zakonom predviđena visoka novčana kazna, kao i kaznena odgovornost.

Tokom vikenda 23.03.-24.03.2019. godine u Kantonu Sarajevo na više različitih lokacija Trnovo, Hadžići i Ilijaš došlo je do izazivanja opće opasnosti izazvane otvaranjem požarišta u većem broju, što je dovelo do ugrožavanja ljudskih života, šume, objekata i drugih materijalnih i nematerijalnih sredstava.

Uz angažovanje i djelovanje Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo, Dobrovoljnih vatrogasnih društava Trnovo i Vogošća, Policijskih uprava, službe protivpožarne zaštite KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, požari su sanirani i stavljeni pod kontrolu, te se ovom prilikom istima zahvaljujemo. U narednom periodu će se takođe provoditi aktivnosti nadzora, osmatranja, praćenja i po potrebi djelovanja u cilju zaštite ljudi i imovine od požara. 

Apelujemo na sve građane da se pridržavaju zakonskih odredbi, ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m od šume, ne ostavljaju upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavaju prirodu i okoliš, jer mala nepažnja može imati velike posljedice!

U slučaju nekontrolisanog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavjestiti vatrogasce na tel. broj 123, Kantonalni operativni centar civilne zaštite na tel. broj 121 ili policiju na tel. broj 122 a po potrebi i hitnu pomoć na tel. broj 124.

IMG 4b1b149ede695d5c89b06faac237d7e8 V

IMG 211f531b196cd190e8908a603d4e953a VIMG 69c35b9292199e795c10875c42e4d2d0 VIMG 6f1f8f3b395233a6614c805dde00df83 VIMG 877b975821240224b145d113c374c915 VIMG bfe6c6b2cf1cfc2b864beaba6632d896 VIMG 129939cf7fa292977c0162e580ee75b5 VIMG c81c9ee0e8f3a598aad2f1c582f8d5dc V

KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo kao preduzeće za gospodarenje državnim šumama, u okviru svakodnevnih aktivnosti provodi mjere uzgoja, zaštite šuma od štetočina, požara, zaštite šumskog tla i stabala, praćenje zdravstvenog stanja šuma, održavanja šumskih komunikacija, uređenja šumskog područja, nabavku zaštitnih sredstava i opreme, kako bi omogućili i budućim generacijama benefite koje pružaju šume.

Povodom Svjetskog dana šuma, KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo organizovalo je akciju čišćenja i uklanjanja otpada koji nije organskog porijekla. Dugi niz godina uposlenici firme obilježavaju ovaj za nas veoma važan dan, kao svoj doprinos promovisanju ovog vrijednog prirodnog bogatstva. Akcije su ekološkog karaktera i pokušava se doprinijeti unaprijeđenju šuma i šumskog zemljišta. Pošto šuma ima više funkcija korisnih za čovjeka, kroz ovakve akcije cilj je unaprijediti mnogostruke funkcije šuma. Društvena i socijalna funkcija šuma ima sve veći značaj te smo ove godine čistili dio šume koja je blizu naselja i koju ljudi svakodnevno koriste za rekreaciju. Tako je prilikom akcije očišćen dio šume i šumskog zemljišta uz magistralni put Sarajevo - Tuzla. Akcenat čišćenja bio je uz vodoizvorišta i vodotokove gdje ljudi svakodnevno svraćaju i borave. Akcija je uspješno završena, prikupljena i propisno odložena je velika količina otpada. Ovom akcijom smo pokušali ukazati na značaj šuma i potrebu da ih čuvamo i unaprijeđujemo.

IMG 910db0e7a655b71d9a92642af7d838ed VIMG 0231c3a308231d3af3d827702d31e1e1 V

Read more...

Dana 13.03.2019. ozvaničen je početak radova projekta ,,Pošumljavanje lokaliteta Ablakovina". Zvaničnom početku radova na projektu su prisustvovali ambasador Malezije u BiH gosp. Zakri Jaafara, predstavnici Islamic Relief, Općina Stari Grad Sarajevo i direktor KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo gosp. Nermin Demirović.

Planirano je da se na 12.000 metara kvadratnih zasadi preko 5.000 sadnica jele, jasena, javora i bagrema.

Projekt je vrijedan 26.000 KM i finansira ga Islamic Relief, britanska međunarodna organizacija osnovana 1984. godine i trenutno najveća islamska međunarodna organizacija u svijetu, uz podršku Općine Stari Grad Sarajevo i učešće preduzeća KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

 

IMG b28c29c0eb2b482c30953005abeb3d5f V

IMG 312b13ae16f310288f9cff9506c5786b VIMG 1283c03cd6433884767361c6c0f98227 VIMG bca05a24e18a27314010cfb5cce54a4c VIMG b970bbb94d85eeae9753f61a8986d57a VIMG 0818de923de4a2209341fdd735d0627a VIMG 09fefe156388256ab29fc5a8360badb9 VIMG 79cca256b45aabe88305ce0fc61d12e3 VIMG 257a3945f5c8747c4d9f4184906c3eb8 VIMG 3868f85574c8284904ba59affd69e192 VIMG 486789d25d7d549a9311002591fea32a V

Svečano i zvanično otvaranje "Park šuma prijateljstva" dogovoreno 30. aprila.

"Park šuma prijateljstva" koji se prostire na površini većoj od šest hektara, sa sadržajima sljedećeg tipa: uređene staze za šetnju i bicikliste, amfiteatar, dječije igralište, prostor za fitnes, šadrvani, hladnjaci, restoran, konferencijska sala, javne česme, suvenirnica, vidikovac, drveni most, vještačko jezero, klupe za odmor, mesdžid, parking i drugi brojni sadržaji, otvara se na proljeće na području Općine Stari Grad.
Udaljen svega 5 km od Centra grada, na putu prema izletištu Barice "Park šuma prijateljstva” na Grdonju nudi građanima brojne sadržaje i aktivnosti u prirodi, a ulaz se neće naplaćivati.

IMG 20190207 WA0011

Projekt su realizovali Generalna direkcija za šumarstvo Republike Turske, KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo i Udruženje inžinjera i tehničara FBiH (UŠIT), uz punu podršku Općine Stari Grad, a značajnu podršku je pružilo i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

Dana 06.02.2019. godine u prostorijama Općine Stari grad, Općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić održao je sastanak sa predstavnikom Generalne direkcije za šumarstvo Republike Turske Huseyinom Hilesizom i direktorom KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo Nerminom Demirovićem, kako bi se na vrijeme završile i posljednje pripreme pred otvaranje parka.
Na sastanku je dogovoreno da svečano otvaranje "Park šuma prijateljstva" bude 30. aprila kako bi građani mogli da ga koriste već od 01. maja kada će mnogi poželjeti da odu u prirodu.

Sastanak Opcina Stari Grad

 

 

Read more...

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.