Uprava Preduzeća

- Amir Joldo, dipl.ecc., Direktor

- mr.sci. Muamer Bešlija, Izvršni direktor Oblasti za opće poslove

- Rizo Tabaković, dipl.ing.šum., Izvršni direktor Oblasti za šumarstvo

 

Prema Statutu Preduzeća od 12.11.2009.godine, upravu Preduzeća čini direktor i dva izvršna direktora. 

 

Nadzorni odbor Preduzeća je Odlukom broj: 0102-1565-8/19 od 17.06.2019. godine razriješio dužnosti direktora Preduzeća mr.sci. Nermin Demirović, dipl.ing.šum., a Odlukom broj: 0102-1568-9/19 od 17.06.2019. godine imenovao vršioca dužnosti direktora Preduzeća Amir Joldo, dipl. ecc., te Odlukom broj: 0102-2241-4/19 od 19.08.2019. godine imenovao direktora Preduzeća Amir Joldo, dipl. ecc..

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.