Zacrtani ciljevi u 2018. godini po pitanju investicija i nabavke stalnih sredstava u cilju zanavljanja i poboljšanja stanja građevinskih i transportnih sredstava se nastavljaju, tako da je dana 24.07.2018. godine izvršena primo-predaja transportne prikolice.

IMG 9f81829f1ef3798bd14f8f60fff12ba4 VIMG d99269fe5e659126d9446c4f91a75f13 VIMG b1105283019c160724150ca0ede57e14 V

Transportna prikolica će se koristiti za efikasno, sigurno, bezbjedno i kvalitetno transportovanje vozila i građevinske mehanizacije, a sve u cilju brže i efikasnije pre/raspodjele transportnih i građevinskih sredstava u okviru obavljanja redovne djelatnosti, te potreba i izvršavanja svakodnevnih poslovnih procesa na više različitih, udaljenih i u često slučajeva teško pristupačnih lokaliteta.

           U prostorijama direkcije KJP "Sarajevo-šume" d.o..o. Sarajevo, dana 24.07.2018. godine održan je radni sastanak sa predstavnicima Udruženja inženjera i tehničara šumarstva - UŠIT FBiH: 

- Predsjednik Skupštine Dr. prof. Ahmed Lojo

- Predsjednik udruženja dipl.ing.šum. Refik Hodžić

- Generalni sekretar udruženja dipl.ing.šum. Azem Jamaković

i Direktor KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo mr.sci. dipl.ing.šum. Nermin Demirović

3

      Tema sastanka je problematika sa kojima se susreću šumsko-privredna društva. Od operativnih problema u proizvodnji, edukacije, stručnog osposobljavanja, inženjera i tehničara do zakonskih propisa i regulative.

    Pored toga, najviše je bilo razgovora oko pripreme i provođenja aktivnosti za održavanje 53. EFNS takmičenja Sarajevo-Igman 2021. godine (Evropsko prvenstvo šumara u nordijskim ski disciplinama), koje okuplja više od 1.000 učesnika iz cijele Evrope na sedmodnevnom takmičenju.

      Takmičenje će se održati na lokalitetu kojim upravlja KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, a u organizaciji Udruženja UŠIT FBiH i KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

Read more...

KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo je u 2018. godini se opredjelilo za investiranje u stalna sredstva, tako da je 18.07.2018. godine izvršena primo-predaja dvije građevinske mašine „Skip“ koje će se koristiti prevashodno za izgradnju, popravku i sanaciju šumskih puteva u sklopu redovnog poslovanja i obavljanja svoje redovne djelatnosti.

IMG 080e7650a6884fe6f041e7237b7248b0 VIMG 188d8f972513a2f564e0772d3442a02b V

IMG 305fdd2446f4ef3a3ea19d67ab286706 VIMG 879f2c9ca296ab969e7ef2a0d1141b07 V

U 2018. godini zbog izrazito teških uslova rada i kišnih padavina, došlo je do znatnog oštećenja primarnih i sekundarnih mreža šumske komunikacije, tako da nam je cilj angažovanjem svojih vlastitih sredstava izvršiti rekonstrukciju putnih komunikacija uz što manje troškove i angažovanje drugih lica.

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnog nadmetanja, broj: 0103-2229-3/18 od 23.08.2018. godine KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnog nadmetanja

   

 1.Predmet prodaje su šumski drvni sortimenti kako slijedi:

 

Lot 1. Š.U. "Srednje" Trupci četinara (j/s) odjel:62 G.J. Krivaja

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Međustovarište I/III 200,00 m3 klasa jela smrča
I 150,00 160,00
II 130,00 133,00
III 113,00 114,00

 Lot 2. Š.U. "Srednje" Trupci četinara (j/s) odjel:62 G.J. Krivaja

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Međustovarište I/III 200,00 m3 klasa jela smrča
I 150,00 160,00
II 130,00 133,00
III 113,00 114,00

 Lot 3. Š.U. "Srednje" Trupci četinara (j/s) odjel:62 G.J. Krivaja

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Međustovarište I/III 200,00 m3 klasa jela smrča
I 150,00 160,00
II 130,00 133,00
III 113,00 114,00

 Lot 4. Š.U. "Srednje" Trupci četinara (j/s) odjel:62 G.J. Krivaja

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Međustovarište I/III 200,00 m3 klasa jela smrča
I 150,00 160,00
II 130,00 133,00
III 113,00 114,00

 Lot 5. Š.U. "Srednje" Trupci lišćara (j/s) odjel:62 G.J. Krivaja

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci lišćara Bukva Međustovarište I/III 100,00 m3 klasa  
I 138,00
II 120,00
III 95,00

 Lot 6. Š.U. "Srednje" Četinari (j/s) odjel:62 G.J. Krivaja

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Rudno drvo Međustovarište --- 100,00 m3 75,20

 Lot 7. Š.U. "Srednje" Trupci četinara (j/s) odjel:62 G.J. Krivaja

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Drvo za celulozu četinara Međustovarište --- 100,00 m3 55,00

 Kvalitet, dimenzije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

2. Rok za podnošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do utorka, 04.09.2018. godine do 12:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/216-142. Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči Preduzeća.

OVDJE POGLEDAJTE I PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU OGLASA

 

Na osnovu odluke o djelimičnom poništenju javnog oglasa za prodaju rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja, broj:0103-626-15/18 od 01.06.2018 godine KJP“Sarajevo-šume“d.o.o. Sarajevo objavljuje:

                    

                                                                                JAVNI OGLAS

Za prodaju rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja

1. Predmet prodaje je:

R.br. Inventurni broj Naziv sredstva Količina Lokacija smještaja
Lot 1 3421 Zastava New Turbo Rival 19+1      T34-M-162 1 Krug Š.U.Hadžići
Lot 2 1381 Zastava New Turbo Rival 19+1     O45-A-313 1 Krug Š.U.Hadžići

 

2. Rok za podnošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 03.07.2018 godine do 12:00 sati na protokol KJP“Sarajevo-šume“d.o.o. Sarajevo.

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172 Objava cijelog teksta Javnog oglasa može se naci na Web stranici: www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči preduzeća.

 

OVDJE POGLEDAJTE I PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG OGLASA

 

 

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.