20170308 092903U prostorijama KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo dana 3.3.2017. godine održan je sastanak sa predstavnicima CEPOS-a na kojem se zvanično i počelo sa pripremom za certificiranje.

KJP „Sarajevo-šume“ doo Sarajevo u 2017 god planira izvršiti certificiranje cijelog područja sa kojim upravlja na sljedećim šumskogospodarskim područjima: Gornjebosansko, Bistričko, Igmansko i Trnovsko.

Na takav način će FSC cetrifakom biti obuhvaćena ukupna površina državnih šuma cca 70.000 ha. Preduzeće će u toku postupka certificiranja zajedno sa predstanicima certifikatorske kuće utvrditi interesne grupe te sa istim stupiti u kontakt. Od svih oni koji budu unutar interesnih grupa očekujemo saradnju a u cilju unaprijeđenja vlastite prakse gosdarenja šumama u cilju zadovoljavanja trenutnih i budućih socioloških, ekonomskih, ekoloških, kulturoloških i duhovnih potreba građana koji žive na teritoriji Kantona Sarajevo. Shodno tome Uprava preduzeća je izdala izjavu, o istom cilju i izjavi Preduzeće je obavijestilo svoje uposlenike.

20170308 092912

20170308 092915

20170308 092935

20170308 092947

20170308 092950

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.