image 0 02 05 aa3f7d4e051bc698ebc88c5ad83bf013ee1e888d12372e4fdeb8b14f91d54fe6 VDana 15.04.2017. godine organizovana je akcija pošumljavanja lokaliteta Borije, Općina Stari Grad Sarajevo, u saradnji KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo sa Udruženjem planinara Federacije Bosne i Hercegovine.

Akciju pod nazivom "JEDAN GRAĐANIN, JEDNA SADNICA" koja ima za cijlj podizanje novih šuma i stvaranja ambijenta ugodnog žilvljenja.

Nosilac projekta je Općina Stari Grad Sarajevo u saradnji sa KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo i Udruženjem Planinara Federacije Bosne i Hercegovine.

Zasađeno je cca 11 hiljada sadnica na površini od 5 hektara. Akciju su podržala razna planinarska udruženja, predstavnici FK "Vratnik", Osnovne škole "Vrhbosna" i mnogi drugi učesnici iz raznih udruženja i institucija.

image-0-02-05-7dbd8793ca3e34d17fd1d8c42dddd9091c118f91494d824f4451f641d59e1cc1-V.jpgimage-0-02-05-e71dabbd79ab84486d79509aa2efae0446b2546d5eb3976312257007cd108969-V.jpgimage-0-02-05-839f523e37bdc95a27926cece503dd3c0d5522a50ec469ab4f7956c525c32de6-V.jpgimage-0-02-05-5e310beff9ba3b348b0c8c76c05844e8e9b2a1fadf0ab1b486ad853fdac54b07-V.jpgimage-0-02-05-441c6e40e68caa01771a620dda19d94581a3cd137c86009a5311168cdaa9bd59-V.jpgimage-0-02-05-3dc4bdd3cb9382ba17d27da38d06dba14b9320f2ce2ef474d4abbfe95c7afac4-V.jpgimage-0-02-05-0c77aa38c433852d19c199ebc78b58a813c38dee3ce22013f152f534e2768031-V.jpgimage-0-02-05-1211b19999c067f0eec920055bfa4e44a69133ef901be5ad9d0d1603148af5d0-V.jpgimage-0-02-05-aa3f7d4e051bc698ebc88c5ad83bf013ee1e888d12372e4fdeb8b14f91d54fe6-V.jpg

 

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.