image 0 02 04 0695fe1ea5721b245ff7f27e173d9d445e4b357dc4bf104199fe53e2b3e6fd38 V

U saradnji sa Ministarstvom Privrede Kantona Sarajevo, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo je u 2016. godini izvršilo nabavku sredstava za zaštitu šuma od požara na nepristupačnim i teškim terenima.

Napominjemo da smo gore navedenim projektom realizovali nabavku sredstava i opreme i to: - Šumski zglobni traktor sa dodatnom opremom za gašenje požara 3 kom. - Radna vatrogasna uniforma 15 kom. - Cipele vatrogasne poluduboke 15 kom . - Kožne rukavice 15 kom . - Šljem sa vizirom 15kom . -Motorno pila 6 kom. - Probojni snježni nož-plug 3 kom. -Naprtanjača 15 kom. -Metle za gašenje 15 kom.

Sredstva i oprema su odmah po dolasku raspoređena po operativnim jedicama Preduzeća a sve u cilju preventivne zaštite šuma od požara. Jedan zglobni traktor je raspoređen u O.J. „Tarčin“, drugi u O.J. „Gajevi“, i treći u O.J. „Šići“. Također, sredstvo koje je nabavljano 2014. godine u saradnji sa Kantonalnom upravom Civinle zaštite je raspoređeno u O.J. „Igman“. Tako da je cjelokupno područje pokriveno sredstvima za protivpožarno djelovanje.

Rukovaoci kao i njihovi pomoćnici su obučeni za rad sa dodatnom opremom za gašenje požara i isti predloženi Operativnim planom zaštite šuma od požara u Službu za početno gašenje požara. Obuku pripadnika službe za zaštitu šuma od požara smo održali kroz redovani Program obuke koji sačinjavamo u skladu sa zakonskim propisima svako dvije godine. Teoretski dio obuke je izvršen u prostorijama Šumske uprave u Hadžićima a predavači su bili prestavnici Vatrogasnog saveza Kantona Sarajevo i druga stručna lica iz ove oblasti.

U sklopu Operativnog plana djelovanja kontinurano se obavlja provjera znanja iz oblasti protivpožarne zaštite kao i praktična vježba gašenja šumskih požara tako da je dana 13.07.2017. godine održana prezentacija rada sredstava za gašenje šumskih požara na nepristupačnim i teškim terenima. Cilj vježbe je bio da se obnovi znanje, spretnost i vještina tokom gašenja šumskih požara na nepristupačnim terenima, posebno u početnom stadiju njegovog nastanka kao i da se postigne određena pripravnost zbog izrazito visokih temperatura u ljetnom periodu.

Vježba je organizovana u saradnji sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo, Upravom za šumarstvo Kantona Sarajevo, Kantonalnom upravom civilne zaštite, i dobrovoljnim vatrogasnim društvom „Tarčin“ a vođa vježbe bilo je KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

Molimo građane da ukoliko uoče šumski požar da odmah reaguju informišući KJP "Sarajevo šume" d.o.o. Sarajevo, Profesionalnu vatrogasnu brigadu Kantona Sarajevo, Upravu za šumarstvo Kantona Sarajevo, Civilnu zaštitu Kantona Sarajevo i MUP Kantona Sarajevo. Pravovremena reakcija u inicijalnoj fazi požara je veoma važna za efikasno suzbijanje i gašenje požara.

Članom 73. Zakona o šumama Kantona Sarajevo predviđene su kazne od 200-1.500 KM za lica koja lože vatru u šumama i na šumskom zemljištu kao i na drugom zemljištu na udaljenosti od 150 m od šume. Vatra u šumi i na šumskom zemljištu se može ložiti samo na mjestima koja su određena i obilježena uz pridržavanje propisanih uslova i mjera bezbjednosti.

image-0-02-04-546e721e97bd75de83346cbd1441ba060e986db26fc04aaa02576802afc7df99-V.jpgimage-0-02-04-d81481eafa7297533eb0e2ab2f4b2fc5cb3b80d172e5ae5723baeabe2f47dbfe-V.jpgimage-0-02-04-a21b296138b39e7906d614da0944c8c754df9be9bf710d3a7986c29319d34e1d-V.jpgimage-0-02-04-5fb2df1a972ccf9dd6ce7046aaf69225445d4a310f6303094d610714ccc4b4c3-V.jpgimage-0-02-04-0695fe1ea5721b245ff7f27e173d9d445e4b357dc4bf104199fe53e2b3e6fd38-V.jpgimage-0-02-05-a672e891507605e449ae87d67157b2f8d00d2d704cb18e83f8ba26bcccff9ddb-V.jpgimage-0-02-04-a99993792344b889292d8302d43e84457c72af17e8124a7a1545ff0969e3b60a-V.jpg
 

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.