IMG 20180207 131556U 2017. godini KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo izvršilo je pripremu za certificiranje šuma na čitavom području kojim gospodare, te je u martu održana predprocjena, a u septembru i glavna procjena od strane ovlaštene institucije „SGS“ Slovakia spol.s.r.o Slovačka, u sastavu međunarodnog tima za Qualifikor program eksperata za navedenu oblast, te je data preporuka za izdavanje FSC certifikata.

Ovim putem želimo obavijestiti sve uposlenike, poslovne partnere i javnost Kantona Sarajevo da smo, nakon uspješne provjere, dobili FSC certifikat na period od pet godina, a da posjedovanje navedenog certifikata podrazumijeva nastavak održivog gospodarenja šumama, te opredjeljenost za odgovorno korištenje ovog značajnog prirodnog resursa.

FSC certifikat je važeći na području Kantona Sarajevo i obuhvata sljedeća šumsko-privredna područja: ŠGP „Igmansko“, ŠGP „Trnovsko“, ŠGP „Gornjebosansko“ i VŠP „Bistričko“, što dovoljno govori o posvećenosti Preduzeća, kako dobijanju, tako i održavanju FSC certifikata.

Sve šume u državnom vlasništvu na području Kantona Sarajevo od 2018. godine imaju FSC certifikat, što znači da će se istim gospodariti na način da se poštuju sociološke, ekonomske, kulturne i duhovne potrebe sadašnjih i budućih generacija.

IMG 20180207 131256 IMG 20170905 083758 IMG 20170905 083635 image 0 02 04 c45e7178e68cd6fa4e6321af1e9d127bdfabf4b76949611d06ec4a8066664cbf V image 0 02 04 f8b4f24279115d6565b1205995f3b3dc1add68eeaa9c4e9431a50800924a8736 V image 0 02 05 ba7a664f527b4df4e05c405a693965842c60f3bf396124b1c32ec0e0ed49cb2d V

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.