Na osnovu odluke o javnoj prodaji rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja, broj:0103-626-7/18 od 18.05.2018 godine KJP“Sarajevo-šume“d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNI OGLAS

Za prodaju rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja

1. Predmet prodaje je:

R.br. Inventurni broj Naziv sredstva Količina Lokacija smještaja Početna cijena sa PDV-om
Lot 1 3407 Autobus LT 46   T34-M-168 1 Krug Š.U.Hadžići 2.000,00 KM
Lot 2 3421 Zastava New Turbo Rival 19+1   T34-M-162 1 Krug Š.U.Hadžići 2.000,00 KM
Lot 3 1381 Zastava New Turbo Rival 19+1   O45-A-313 1 Krug Š.U.Hadžići 2.000,00 KM
Lot 4 3404 Autobus LT 46 M18-K-942 1 Krug Š.U.Hadžići 2.000,00 KM
Lot 5 3420 Prikolica (Labudica) 1 Igman 2.000,00 KM
Lot 6 Otpadni materijal 1.500,00 KM

2. Rok za podnošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 25.05.2018 godine do 12:00 sati na protokol KJP“Sarajevo-šume“d.o.o. Sarajevo. 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172 Objava cijelog teksta Javnog oglasa može se naci na Web stranici: www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči preduzeća.

OVDJE POGLEDAJTE I PRUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG OGLASA

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.