Dana 05.06. 2018. godine u sklopu redovnih nastavnih aktivnosti na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je u okviru predmeta Organizacija poslovnih sistema u šumarstvu, organizirana posjeta studenata treće godine prvog ciklusa studija preduzeću KJP Sarajevo šume d.o.o Sarajevo.

Posjeta je realizovana u poslovnim prostorijama preduzeća a studentima je predavanje održao mr. Nermin Demirović direktor preduzeća. U pratnji studenata su učestvovali prof. dr Mersudin Avdibegović i mr. Dženan Bećirović. Tokom predavanja studenti su upoznati sa trenutnom organizacijom preduzeća i poslovnim izazovima sa kojima se susreću uposlenici i uprava u provođenju operativnih mjera gospodarenja šumskim resursima na području Kantona Sarajevo.

 

 

       

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.