Na osnovu odluke o djelimičnom poništenju javnog oglasa za prodaju rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja, broj:0103-626-15/18 od 01.06.2018 godine KJP“Sarajevo-šume“d.o.o. Sarajevo objavljuje:

                    

                                                                                JAVNI OGLAS

Za prodaju rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja

1. Predmet prodaje je:

R.br. Inventurni broj Naziv sredstva Količina Lokacija smještaja
Lot 1 3421 Zastava New Turbo Rival 19+1      T34-M-162 1 Krug Š.U.Hadžići
Lot 2 1381 Zastava New Turbo Rival 19+1     O45-A-313 1 Krug Š.U.Hadžići

 

2. Rok za podnošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 03.07.2018 godine do 12:00 sati na protokol KJP“Sarajevo-šume“d.o.o. Sarajevo.

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172 Objava cijelog teksta Javnog oglasa može se naci na Web stranici: www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči preduzeća.

 

OVDJE POGLEDAJTE I PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG OGLASA

 

 

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.