Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnog nadmetanja za 2018. godinu, broj: 0103-3000-3/18 od 12.11.2018. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

Predmet prodaje su šumski drvni sortimenti kako slijedi:

Lot 1. Š.U. "Hadžići" Trupci četinara (j/s) odjel: 52,105,151 G.J. Igman, RJ Igman

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Međustovarište I/III 200,00 m3 klasa jela
I 150,00
II 130,00
III 113,00

Lot 2. Š.U. "Hadžići" Trupci četinara (j/s) odjel: 52,105,151 G.J. Igman, RJ Igman

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Međustovarište I/III 200,00 m3 klasa smrča
I 160,00
II 133,00
III 114,00

Lot 3. Š.U. "Hadžići" Trupci četinara (j/s) odjel: 52,105,151 G.J. Igman, RJ Igman

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Rudno drvo Međustovarište - 62,00 m3 75,20

Lot 4. Š.U. "Hadžići" Trupci četinara (j/s) odjel: 52,105,151 G.J. Igman, RJ Igman

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Drvo za celulozu četinara Međustovarište - 112,00 m3 55,00

Lot 5. Š.U. "Hadžići" Trupci lišičara odjel: 52,105,151 G.J. Igman, RJ Igman

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci lišičara Bukva Međustovarište I/III 175,00 m3 klasa
I 138,00
II 120,00
III 95,00

Lot 6.Š.U. "Hadžići" Trupci četinara (j/s) odjel:13,20 G.J. Zujevina, RJ Tarčin

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Međustovarište I/III 200,00 m3 klasa jela
I 150,00
II 130,00
III 113,00

Lot 7.Š.U. "Hadžići" Trupci četinara (j/s) odjel: 13,20 G.J. Zujevina, RJ Tarčin

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Međustovarište I/III 112,00 m3 klasa smrča
I 160,00
II 133,00
III 114,00

Lot 8. Š.U. "Hadžići" Trupci četinara (j/s) odjel: 13,20 G.J. Zujevina, RJ Tarčin

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Rudno drvo Međustovarište - 25,00 m3 75,20

Lot9. Š.U. "Hadžići" Trupci četinara (j/s) odjel: 13,20 G.J. Zujevina, RJ Tarčin

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Drvo za celulozu četinara Međustovarište - 87,00 m3 55,00

Lot10. Š.U. "Hadžići" Trupci lišičara odjel: 13,20 G.J. Zujevina, RJ Tarčin

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci lišičara Bukva Međustovarište I/III 75,00 m3 klasa
I 138,00
II 120,00
III 95,00

Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

2. Rok za podonošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do Srijeda, 21.11.2018. godine do 12:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/216-142. Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči Preduzeća.

OVDJE POGLEDAJTE I PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU OGLASA

 

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.