KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u proteklom periodu je na osnovu strateškog planiranja uložilo značajan napor i investiranja u zanavljanje voznog parka i mehanizacije u svrhu što boljeg i efikasnijeg odvijanja svakodnevnih radnih zadataka i procesa rada.

U skladu s tim izvršena je nabavka i primo-predaja 3 nova terenska vozila - Dacia Duster.

DaciaDuster

DaciaDuster3DaciaDuster2DaciaDuster1

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.