SF IIg 4

Dana 28.11.2018. godine u sklopu redovnih nastavnih aktivnosti na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u okviru predmeta Ekonomika poslovnih sistema u šumarstvu koji se sluša na II godini II ciklusa studija, organizirana je posjeta studenata preduzeću KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

Studenti su posjetu izvršili u pratnji prof. dr Sabina Delić.

Posjeta je realizovana u poslovnim prostorijama KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo a studentima se obratio i prezentaciju održao mr.sci Nermin Demirović, dipl.ing.šum. direktor preduzeća.

Predavanjem i prezentacijom obuhvaćene su sljedeće teme:

1. Predstavljanje preduzeća (pravni status, organizacija, stanje radne snage, stanje šuma, obim proizvodnje, poslovni rezultat, pokazatelji poslovanja);

2. Zakonodavno-politički okvir,  sociološki zahtjevi i uticaj drugih faktora okruženja, te prisutna ograničenja koja se odražavaju na poslovanje preduzeća;  

3. Mogućnost razvoja poduzetništva (potencijali, izazovi, prilike, vaša praksa).

Nakon izvršene prezentacije, studenti su učestvovali u otvorenom razgovoru i diskusiji u okviru prezentirane tematike i problematike istih. Ukupno trajanje posjete je trajalo 2 (dva) školska časa.

SF IIg 1SF IIg 2SF IIg 3SF IIg 5SF IIg 6

 

 

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.