Rukovanje

Dana 25.01.2019. godine u prostorijama Općine Stari Grad, potpisan je Sporazum projekta ,,Pošumljavanje lokaliteta Ablakovina u Starom Gradu". Projekt finansira Islamic Relief, uz podršku Općine stari Grad Sarajevo i učešće preduzeća KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

Na proljeće počinje veliki projekt pošumljavanja lokaliteta Ablakovina u Općini Stari Grad. Na 12.000 m2 bit će zasađeno preko 5.000 sadnica jele, jasena, javora i bagrema.

Posebnu zahvalu KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo upućuje prof. Sanel Dragolovčanin zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća Općine Stari Grad Sarajevo, koji je inicirao i značajnim angažmanom dao doprinos kako bi projekt ušao u konačnu fazu realizacije.

KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo učestvovalo je u izradi projektne dokumentacije, te će implementirati projekt na terenu. Prvo će se pristupiti čišćenju površine, a potom slijedi planska sadnja novih stabala i trave.

Ovo će biti dobar pokazatelj na koji se način KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, a također i lokalna zajednica i organizacije odnose prema šumi i da to nije samo na način korištenja tog prirodnog resursa u ekonomske svrhe nego da ima i ekološko-sociološke namjene, najavio je direktor preduzeća Nermin Demirović.

Najavljeno je da će na proljeće biti predstavljen još jedan veliki projekt kojim se nastavlja zaštita i uređenje prirode i životne sredine, a ujedno građanima omogućavaju brojni zanimljivi sadržaji nadomak grada. Naime, u maju će zvanično početi sa radom prva ,,Park šuma prijateljstva" na Grdonju. Projekt realizuje Generalna direkcija za šumarstvo Republike Turske i KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, a Općina Stari Grad je ranije izdala potrebne urbanističke i građevinske saglasnosti i finansirala kupovinu spremnika za vodu postavljenih na ovoj lokaciji uz značajnu podršku i pomoć Udruženja inžinjera i tehničara šumarstva FBiH (UŠIT) i Ministarstva privrede KS. Prvi park ,,Park šuma prijateljstva" u Bosni i Hercegovini prostirat će se na površini od šest hektara.

PotpisSastanak

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.