Na osnovu člana20a. stav 1. Zakona o radu FBiH (“Službene novine FBiH”,broj 26/16,89/18),člana 42.Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama »Sarajevo-šume» d.o.o.Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj:OPU-IP:1002/17 od 12.09.2017.godine, člana 22.stav 1.tačka 2. Pravilnika o radu KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo, broj: 0103-766-6/16 od 06.05.2016. godine i Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, broj: 0103-269-2/19 od 07.02.2019. godine raspisuje se

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG OGLASA

 

Datum: 15.02.2019.g.

Na osnovu člana20a. stav 1. Zakona o radu FBiH (“Službene novine FBiH”,broj 26/16,89/18),člana 42.Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama »Sarajevo-šume» d.o.o.Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj:OPU-IP:1002/17 od 12.09.2017.godine, člana 22.stav 1.tačka 2. i člana 23. Pravilnika o radu KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo, broj: 0103-766-6/16 od 06.05.2016. godine utvrđuje se

ISPRAVKA
JAVNOG OGLASA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU ISPRAVKE JAVNOG OGLASA

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.