Dana 13.03.2019. ozvaničen je početak radova projekta ,,Pošumljavanje lokaliteta Ablakovina". Zvaničnom početku radova na projektu su prisustvovali ambasador Malezije u BiH gosp. Zakri Jaafara, predstavnici Islamic Relief, Općina Stari Grad Sarajevo i direktor KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo gosp. Nermin Demirović.

Planirano je da se na 12.000 metara kvadratnih zasadi preko 5.000 sadnica jele, jasena, javora i bagrema.

Projekt je vrijedan 26.000 KM i finansira ga Islamic Relief, britanska međunarodna organizacija osnovana 1984. godine i trenutno najveća islamska međunarodna organizacija u svijetu, uz podršku Općine Stari Grad Sarajevo i učešće preduzeća KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

 

IMG b28c29c0eb2b482c30953005abeb3d5f V

IMG 312b13ae16f310288f9cff9506c5786b VIMG 1283c03cd6433884767361c6c0f98227 VIMG bca05a24e18a27314010cfb5cce54a4c VIMG b970bbb94d85eeae9753f61a8986d57a V

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.