Širom planete od 1971. godine, 21. mart, prvi dan proljeća, obilježava se kao Svjetski dan šuma, kada je Generalna skupština Evropske poljoprivredne konfederacije donijela odluku da dan proljećne ravnodnevnice na sjevernoj, odnosno jesenje ravnodnevnice na južnoj Zemljinoj hemisferi bude posvećen šumama. Obilježavanje Dana šuma je svojevrsni podsjetnik na sve veću potrebu za ekološkim osvještenjem svjetske populacije o značaju ovog prirodnog resursa za opstanak čovječanstva. 

 IMG 102b989d773b44eaa2ca2e88b75db2bf V

KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo kao preduzeće za gospodarenje državnim šumama, u okviru svakodnevnih aktivnosti provodi mjere uzgoja, zaštite šuma od štetočina, požara, zaštite šumskog tla i stabala, praćenje zdravstvenog stanja šuma, održavanja šumskih komunikacija, uređenja šumskog područja, nabavku zaštitnih sredstava i opreme, kako bi omogućili i budućim generacijama benefite koje pružaju šume.    

Povodom Svjetskog dana šuma, KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo organizovalo je akciju čišćenja i uklanjanja otpada koji nije organskog porijekla. Dugi niz godina uposlenici firme obilježavaju ovaj za nas veoma važan dan, kao svoj doprinos promovisanju ovog vrijednog prirodnog bogatstva. Akcije su ekološkog karaktera i pokušava se doprinijeti unaprijeđenju šuma i šumskog zemljišta. Pošto šuma ima više funkcija korisnih za čovjeka, kroz ovakve akcije cilj je unaprijediti mnogostruke funkcije šuma. Društvena i socijalna funkcija šuma ima sve veći značaj te smo ove godine čistili dio šume koja je blizu naselja i koju ljudi svakodnevno koriste za rekreaciju. Tako je prilikom akcije očišćen dio šume i šumskog zemljišta uz magistralni put Sarajevo - Tuzla. Akcenat čišćenja bio je uz vodoizvorišta i vodotokove gdje ljudi svakodnevno svraćaju i borave. Akcija je uspješno završena, prikupljeni i propisno odložena je velika količina otpada. Ovom akcijom smo pokušali ukazati na značaj šuma i potrebu da ih čuvamo i unaprijeđujemo.

IMG 5c23533c847b70d7084477004495ae75 VIMG 24b2210c316e4b35f61cb3698d390713 VIMG 57aca44fbe1c8fbe08539edf1acae274 VIMG 542e90699eb7d09c4002210d02d9744e V

IMG 989a6e670b57611f3ce06ff61693f414 VIMG 3621a785b3d3338ac7c92417de1e312b VIMG c55b9f71f54ef6c76362cc3b123b93b1 VIMG e3a529dc54345e5375d5d4a77f302a2d V

IMG e8a1c6fb1162e99490609f4a4405d43d VIMG ebce57782fe7d449629298aef9fc77ee VIMG f56086577a36d4999000dbd833ebbaa3 VIMG fe0e2836c06f57e54617d95835963328 V

IMG 0231c3a308231d3af3d827702d31e1e1 VIMG 80e2065a253d7227c449f66c60a91662 VIMG 102b989d773b44eaa2ca2e88b75db2bf VIMG 910db0e7a655b71d9a92642af7d838ed V

IMG 58457169cbba0ba8a9623c8932da03d0 VIMG 6835352478cf2c7ea08a403859109023 VIMG e674de16e87b2cfd740f0779cbf698fd V

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.