Na osnovu člana 8. stav 1. tačka 4. i člana 26. stav 1. Zakona o javnim Preduzećima F BiH („“Službene novine F BiH,br.8/05, 81/08,22/09 i 109/12),člana 271.,a u vezi sa članom 303. stav 1. Zakona o privrednim društvima FBiH (“Službene novine Federacije BiH”,broj: 81/15), člana 33.stav 1. tačka 3. i člana 56. Statuta KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine i Odluke Nadzornog odboraKJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo,broj:0102-2241-12/19 od 19.08.2019.godine, Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo raspisuje

 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O SARAJEVO

 OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG KONKURSA

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.