Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije za 2019. godinu, broj: 0103-2614-3/19 od 17.09.2019. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

 

1. Predmet prodaje su: Šumski drvni sortimenti Trupci I,II, III, Rudno drvo i Celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP „Sarajevo – šume“ d.o.o Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

Kvalitet, dimenzije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

2.Rok za podnošenje ponude: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do Srijeda, 02.10.2019. godine u 12:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“  d.o.o. Sarajevo.

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172. Objava cijelog teksta  Javnog oglasa može se naći na Web stranici: www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči preduzeća.

 

OVDJE  PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG OGLASA

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.