KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo kao preduzeće za gospodarenje državnim šumama, u okviru svakodnevnih aktivnosti provodi mjere uzgoja, zaštite šuma od štetočina, požara, zaštite šumskog tla i stabala, praćenje zdravstvenog stanja šuma, održavanja šumskih komunikacija, uređenja šumskog područja, nabavku zaštitnih sredstava i opreme, kako bi omogućili i budućim generacijama benefite koje pružaju šume.

Povodom Svjetskog dana šuma, KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo organizovalo je akciju čišćenja i uklanjanja otpada koji nije organskog porijekla. Dugi niz godina uposlenici firme obilježavaju ovaj za nas veoma važan dan, kao svoj doprinos promovisanju ovog vrijednog prirodnog bogatstva. Akcije su ekološkog karaktera i pokušava se doprinijeti unaprijeđenju šuma i šumskog zemljišta. Pošto šuma ima više funkcija korisnih za čovjeka, kroz ovakve akcije cilj je unaprijediti mnogostruke funkcije šuma. Društvena i socijalna funkcija šuma ima sve veći značaj te smo ove godine čistili dio šume koja je blizu naselja i koju ljudi svakodnevno koriste za rekreaciju. Tako je prilikom akcije očišćen dio šume i šumskog zemljišta uz magistralni put Sarajevo - Tuzla. Akcenat čišćenja bio je uz vodoizvorišta i vodotokove gdje ljudi svakodnevno svraćaju i borave. Akcija je uspješno završena, prikupljena i propisno odložena je velika količina otpada. Ovom akcijom smo pokušali ukazati na značaj šuma i potrebu da ih čuvamo i unaprijeđujemo.

IMG 910db0e7a655b71d9a92642af7d838ed VIMG 0231c3a308231d3af3d827702d31e1e1 V

Read more...

Dana 13.03.2019. ozvaničen je početak radova projekta ,,Pošumljavanje lokaliteta Ablakovina". Zvaničnom početku radova na projektu su prisustvovali ambasador Malezije u BiH gosp. Zakri Jaafara, predstavnici Islamic Relief, Općina Stari Grad Sarajevo i direktor KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo gosp. Nermin Demirović.

Planirano je da se na 12.000 metara kvadratnih zasadi preko 5.000 sadnica jele, jasena, javora i bagrema.

Projekt je vrijedan 26.000 KM i finansira ga Islamic Relief, britanska međunarodna organizacija osnovana 1984. godine i trenutno najveća islamska međunarodna organizacija u svijetu, uz podršku Općine Stari Grad Sarajevo i učešće preduzeća KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

 

IMG b28c29c0eb2b482c30953005abeb3d5f V

IMG 312b13ae16f310288f9cff9506c5786b VIMG 1283c03cd6433884767361c6c0f98227 VIMG bca05a24e18a27314010cfb5cce54a4c VIMG b970bbb94d85eeae9753f61a8986d57a V

Svečano i zvanično otvaranje "Park šuma prijateljstva" dogovoreno 30. aprila.

"Park šuma prijateljstva" koji se prostire na površini većoj od šest hektara, sa sadržajima sljedećeg tipa: uređene staze za šetnju i bicikliste, amfiteatar, dječije igralište, prostor za fitnes, šadrvani, hladnjaci, restoran, konferencijska sala, javne česme, suvenirnica, vidikovac, drveni most, vještačko jezero, klupe za odmor, mesdžid, parking i drugi brojni sadržaji, otvara se na proljeće na području Općine Stari Grad.
Udaljen svega 5 km od Centra grada, na putu prema izletištu Barice "Park šuma prijateljstva” na Grdonju nudi građanima brojne sadržaje i aktivnosti u prirodi, a ulaz se neće naplaćivati.

IMG 20190207 WA0011

Projekt su realizovali Generalna direkcija za šumarstvo Republike Turske, KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo i Udruženje inžinjera i tehničara FBiH (UŠIT), uz punu podršku Općine Stari Grad, a značajnu podršku je pružilo i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

Dana 06.02.2019. godine u prostorijama Općine Stari grad, Općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić održao je sastanak sa predstavnikom Generalne direkcije za šumarstvo Republike Turske Huseyinom Hilesizom i direktorom KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo Nerminom Demirovićem, kako bi se na vrijeme završile i posljednje pripreme pred otvaranje parka.
Na sastanku je dogovoreno da svečano otvaranje "Park šuma prijateljstva" bude 30. aprila kako bi građani mogli da ga koriste već od 01. maja kada će mnogi poželjeti da odu u prirodu.

Sastanak Opcina Stari Grad

 

 

Read more...

Rukovanje

Dana 25.01.2019. godine u prostorijama Općine Stari Grad, potpisan je Sporazum projekta ,,Pošumljavanje lokaliteta Ablakovina u Starom Gradu". Projekt finansira Islamic Relief, uz podršku Općine stari Grad Sarajevo i učešće preduzeća KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

Na proljeće počinje veliki projekt pošumljavanja lokaliteta Ablakovina u Općini Stari Grad. Na 12.000 m2 bit će zasađeno preko 5.000 sadnica jele, jasena, javora i bagrema.

Posebnu zahvalu KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo upućuje prof. Sanel Dragolovčanin zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća Općine Stari Grad Sarajevo, koji je inicirao i značajnim angažmanom dao doprinos kako bi projekt ušao u konačnu fazu realizacije.

KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo učestvovalo je u izradi projektne dokumentacije, te će implementirati projekt na terenu. Prvo će se pristupiti čišćenju površine, a potom slijedi planska sadnja novih stabala i trave.

Ovo će biti dobar pokazatelj na koji se način KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, a također i lokalna zajednica i organizacije odnose prema šumi i da to nije samo na način korištenja tog prirodnog resursa u ekonomske svrhe nego da ima i ekološko-sociološke namjene, najavio je direktor preduzeća Nermin Demirović.

Najavljeno je da će na proljeće biti predstavljen još jedan veliki projekt kojim se nastavlja zaštita i uređenje prirode i životne sredine, a ujedno građanima omogućavaju brojni zanimljivi sadržaji nadomak grada. Naime, u maju će zvanično početi sa radom prva ,,Park šuma prijateljstva" na Grdonju. Projekt realizuje Generalna direkcija za šumarstvo Republike Turske i KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, a Općina Stari Grad je ranije izdala potrebne urbanističke i građevinske saglasnosti i finansirala kupovinu spremnika za vodu postavljenih na ovoj lokaciji uz značajnu podršku i pomoć Udruženja inžinjera i tehničara šumarstva FBiH (UŠIT) i Ministarstva privrede KS. Prvi park ,,Park šuma prijateljstva" u Bosni i Hercegovini prostirat će se na površini od šest hektara.

PotpisSastanak

Dana, 12.12.2018. godine, u okviru finalizacije projekta ,,Park šuma prijateljstva", KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo posjetile su kolege iz Turske angažovane na ovom projektu, u sastavu: g. Huseyin Hilesiz, g. Ersal Yilmaz i g. Ahmet Serdar Onat. Svi radovi su završeni, ostaje pejzažno uređenje na proljeće, nakon čega slijedi svečano otvaranje prve ,,Park šuma prijateljstva" između republike Turske i Bosne i Hercegovine.

Pored ovoga kolege iz Turske izrazile su želju da upoznaju g. Ahmeta Sejdića, kolegu i autora knjige ,,Biti svjedok istine", koju žele prevesti na Turski jezik.

Ovim putem se zahvaljujemo na ukazanom povjerenju, izrazito korektnoj saradnji, sa već standardnom postavom kolega iz Turske, dobro urađenom poslu i već dugogodišnjem prijateljstvu. Bilo je zadovoljstvo sarađivati na ovako velikom projektu.

Na Grdonju, iznad sarajevskog naselja Sedrenik, na teritoriji Općine Stari Grad, na udaljenosti 5 km od centra grada, nalazi se prvi ,,Park šuma prijateljstva" u Bosni i Hercegovini, koji se prostire na površini od 6 hektara.

Ideja je pokrenuta od strane Generalne direkcije za šumarstvo Republike Turske kada su odlučili da prvi put van granica svoje zemlje sagrade ovakav park, te uz saradnju i potpisani Ugovor sa Udruženjem inžinjera i tehničara šumarstva FBiH (UŠIT) i zvanično se započne priprema projektnog prijedloga kao i njegova realizacija, te zvanična predaja projekta KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.
Radove i podršku projektu na izgradnji parka koji, ne samo što će biti prvi ovakve vrste u BiH, nego i površinom najveći, pored Republike Turske, pomogle su i dale značajan doprinos Općina Stari Grad, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.
Prema projektu ,,Park šuma prijateljstva" će krasiti vidikovac s veličanstvenim pogledom na Sarajevo i šetnica, amfiteatar koji će moći primiti 80 posjetilaca, te prostor za vježbanje opremljen savremenim spravama za vježbanje. Predviđen je i kafe-restoran s terasom. Također, predviđen je prostor za piknike, dječije igralište s modernim mobilijarom, fontana, te hladnjaci (sjenici). Duž šetnice bit će izgrađen i drveni most, dužine 10 metara. Cijelom šetnicom bit će postavljene korpe za otpatke, smjernice i znakovi upozorenja.
Park će imati javnu rasvjetu i obezbjeđenje, odnosno uspostavljen nadzorni sistem sa sigurnosnim kamerama kompletnog prostora.

IMG 18aa2531e066d637ee2ae16c531bc976 VIMG c25a5c6ebf874f51c96b0c211e564ac5 V

IMG dd2196d04889189d712861efaf3564db V

Read more...

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.