KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo je nabavkom nova 3 (tri) VW putnička kombi vozila 8+1 ostvarilo i realizovalo plan i planirane investicije u 2018. godini i tako na najbolji mogući način u okviru strateškog planiranja zaokružilo cjelinu na uspostavi i zanavljanju uspješnog i efikasnog transportno-prevoznog lanca i potreba poslovnih procesa rada.

VW 8

VW 10VW 1VW 4VW 13VW 16VW 7

SF IIg 4

Dana 28.11.2018. godine u sklopu redovnih nastavnih aktivnosti na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u okviru predmeta Ekonomika poslovnih sistema u šumarstvu koji se sluša na II godini II ciklusa studija, organizirana je posjeta studenata preduzeću KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

Read more...

KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u proteklom periodu je na osnovu strateškog planiranja uložilo značajan napor i investiranja u zanavljanje voznog parka i mehanizacije u svrhu što boljeg i efikasnijeg odvijanja svakodnevnih radnih zadataka i procesa rada.

U skladu s tim izvršena je nabavka i primo-predaja 3 nova terenska vozila - Dacia Duster.

DaciaDuster

DaciaDuster3DaciaDuster2DaciaDuster1

DA SE NE ZABORAVI I NIKADA NIKOME NE PONOVI

SREBRENICA-POTOČARI 1995

Dana 20.10.2018. godine KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u saradnji sa Sindikatom KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo organizovali posjetu uposlenika Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari.

IMG 0fc5d1d9d0865694214eed84baff4352 V

Read more...

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.