image-2817250afaac04da519f8cc41abdd8986475ec29747653bb5a265e216493fad5-VNa osnovu Ugovora o realizaciji projekta ograđivanje "Park Šume Prijateljstva", zajključenog između KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo i "TIKA" (Turska Agencija za saradnju i koordinaciju), Sarajevo, broj: 0103-3048-1/15, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo je provelo određene aktivnosti za nabavku materijala potrebnog za realizaciju navedenog projekta te u proteklom periodu intenzivno se radilo na izgradnji ograde.

Opširnije

20160321 103538KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o Sarajevo nastavlja sa praksom obilježavanja ekološki značajnih datuma. Danas je Svjetski dan šuma i tom prilikom organizovano je pošumljavanje sa učenicima OŠ „Hašim Spahić“ Ilijaš.

Opširnije

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.