Datum: 17.07.2019.g.

Na osnovu člana 8. i člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH",broj 8/05, 81/08 ,22/09 i 109/12), člana 257. stav 1. tačka f.  i člana 263. stav 3. Zakona o privrednim društvima („ Službene novine F BiH“, broj: 81/15), člana 33. stav 1. tačka 12., člana 43. i člana 45. Statuta KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine, Odluke Nadzornog odbora KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanječlanova Uprave - Direktora, Izvršnog direktora Oblasti za opšte poslove i Izvršnog direktora Oblasti za šumarstvoKJP „Sarajevo-šume“  d.o.o. Sarajevo, broj: 0102-1811-6/19 od 15.07.2019. godine, Nadzorni odbor KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE - DIREKTORA, IZVRŠNOG DIREKTORA OBLASTI ZA OPŠTE POSLOVE I IZVRŠNOG DIREKTORA OBLASTI ZA ŠUMARSTVO
KJP „SARAJEVO-ŠUME” DOO SARAJEVO

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG KONKURSA

Datum: 17.07.2019.g.

Na osnovu člana 8. stav 1. tačka 4. i člana 26. stav 1. Zakona o javnim Preduzećima F BiH („“Službene novine F BiH,br.8/05, 81/08,22/09 i 109/12),člana 271.,a u vezi sa članom 303. stav 1. Zakona o privrednim društvima FBiH (“Službene novine Federacije BiH”,broj: 81/15),  člana 33.stav 1. tačka 3. i člana 56. Statuta KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine i Odluke Nadzornog odboraKJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo o raspisivanju Javnog konkursa za izbor  i imenovanje članova Odbora za reviziju KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo,broj:0102-1811-10/19 od 15.07.2019.godine, Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU

KJP “SARAJEVO-ŠUME” D.O.O. SARAJEVO

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG KONKURSA

Datum: 03.05.2019.g

SVEČANO OTVOREN  "PARK ŠUME PRIJATELJSTVA"

Svečanim otvorenjem, Sarajevo je danas dobilo „Park šume prijateljstva" Republike Turske i BiH, koje je prvo izletište takvog koncepta u Bosni i Hercegovini.

Park šume nalazi se na Grdonju na putu prema poznatom izletištu Barice, a u realizaciji projekta su sudjelovala Generalna direkcija za šumarstvo Republike Turske, Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH, Općina Stari Grad, Ministarstvo privrede KS, TIKA, Natron-Hayat d.o.o. i KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

Svecana vrpca

DSC 0034DSC 0038DSC 0042

Read more...

U okviru provođenja aktivnosti na implementaciji akcionog plana ,,Velike proljetne akcije čišćenja Kantona Sarajevo u 2019. godini", KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo je sa uposlenicima pristupilo akciji čišćenja šuma, šumskih puteva, pojasa uz šume, kao i njege prirodnog pomlađivanja kultura na području ŠU Srednje.

IMG 759b0ddbbca60d50454a53f98276d918 V

IMG 2c319a4bfdc5ce41758ff3af492893af VIMG f904e4e25e5c9dc47cd07561cdcaf75b VIMG e5a5020b79c3107153ef70bd65967b44 V

IMG 9fc56d5204829de1816c71092991139a VIMG 8987acfa221681a4cdc771da6fa27f4c V

Na području općine Stari Grad u završnoj fazi je projekat pošumljavanja lokaliteta Ablakovina. Radi se o projektu vrijednom 26.000 konvertibilnih maraka, kojeg finansira Ambasada Malezije putem Islamic Relief, britanske međunarodne organizacije, a realizuje se uz podršku Općine Stari Grad Sarajevo i preduzeća KJP „Sarajevo-šume“.

IMG 3868f85574c8284904ba59affd69e192 V

Read more...

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.