Kantonalno javno preduzeće "Sarajevo šume", "Javna ustanova za zaštićena prirodna područja" Kantona Sarajevo i Institut za zaštitu od požara i eksplozije u Sarajevu (INZA) tri su bosanskohercegovačka partnera koja su sa sličnim ustanovana i institucijama iz osam zemalja regiona aplicirali na projekt IPA Adria - Fearless "Strateški pristup za prevenciju požara, alarmiranje, zaštitu i kontrolu štete u regionu Jadranskog mora".

Beneficije ovog projekta imat će i direktno stanovništvo koje naseljava prirodna i zaštićena područja, ali i turisti koji ih posjećuju, rečeno je tokom dvodnevne konferencije održane ove sedmice u Sežani u Sloveniji na kojoj su aplikanti razgovarali o drugoj fazi prijave za projekt.

Opširnije

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.