Rasadnik Sedrenik - proizvodnja hortikulturnih i ukrasnih sadnicaKJP „Sarajevo-šume“ u sklopu svojih aktivnosti se također bavi i proizvodnjom sadnog materijala, obzirom da imaju dva rasadnika ukupne površine od 28.538 m2, od kojih se jedan nalazi na Sedreniku, a drugi u užem području naselja Tarčin. Ukupni kapacitet ova dva rasadnika je oko 700.000 sadnica (rasadnik Sedrenik 500.000 sadnica a rasadnik Tarčin 200.000 sadnica) raznihvrsta. Osnovna namjena ovih rasadnika je proizvodnja sadnog materijala šumskih vrsta drveća i ukrasnih vrsta drveća, grmlja i cvijeća.

Uslijed ratnih dejstava ovi rasadnici su bili potpuno devastirani, a prateća mehanizacija otuđena. U cilju sanacije i unapređenja rasadničke proizvodnje, kao i primjene najnovije tehnologije, u proteklom periodu izvršena je adaptacija postojećih pratećih objekata, sanacija prilaznih puteva, poboljšano vodosnabdijevanje, izgradnja komore za proizvodnju organskog supstrata, izgradnja plastenika, melioracija zemljišta i uređenje proizvodnih površina. Također je izvršena nabavka raznih priključaka za traktor, alata, opreme, kao i 10.000 komada plastičnih kontejnera za proizvodnju sadnica. Realizacijom ovih projekata dobili su se moderni rasadnici sa svim pratećim objektima i infrastukturom i na taj način omogućena proizvodnja kvalitetnog sadnog materijala za potrebe KJP „Sarajevo-šume“, kao i proizvodnja ukrasnih sadnica za potrebe urbanih dijelova grada. Rasadnik Sedrenik - proizvodnja sumskih sadnica

U cilju zaštite genofonda najvažnijih autohtonih vrsta drveća kao i ekonomski opravdanog uzgoja alohotnih vrsta drveća potrebno je izvršiti izdvajanje, kandidovanje i registraciju postojećih ili novoodabranih sjemenskih objekata . Izvršen je odabir objekata, a uz pomoć Šumarskog fakulteta će biti urađeni i izdvojeni kao sjemenski, a zatim registrovani u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Ovi radovi su opsežni i ne mogu se izvršiti u kratkom vremenskom roku, tako da zahtijevaju višegodišnji rad koji se kasnije nastavlja trajnom njegom stabala u sjemenskim objektima. Na ovaj način je predviđeno uređenje samo onih objekata koji će obezbjediti kvalitetno sjeme za potrebe vlastitih rasadnika, kao i selekcionisano sjeme autohtonih i alohotnih vrsta drveća koje nije moguće nabaviti na domaćem tržištu.

Rasadnik Tarcin - proizvodnja sadnica bijelog bora sjemenom sa plantaze Kozji grmZa rad je predviđeno izdvajanje 8 (osam) sjemenskih objekata na području Kozijeg grma, Batalvog brda, Šaminog gaja i Rosulja i to b. bor, smrča, ariš, borovaci duglazija kao i izdvajanje prirodne sastojine smrče na Bijambarama (izdvojiće se i zaštititi skupine stabala posebno vrijednih fenotipskih karakteristika koje će služiti kao sjemenske).

Rasadnik Sedrenik

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.