OPŠTI PODACI O RASADNIKU SEDRENIK

 

 LOKALITET  Sedrenik, Sarajevo
 NADMORSKA VISINA Od 720m do 790mnv
 EKSPOZICIJA  Zapad - Sjeverozapad
 INKLINACIJA  Prosječna 15%

 

Rasadnik "Sedrenik" čine dvije fizički odvojene cjeline nepravilnog geometrijskog oblika, od kojih je gornja površina (5588 m2) predviđena za sijalište, a donja površina (13 000m2) za rastilište. Izvan ovih površina nalazi se prostor na kome su izgrađeni alatnica, smpremište za gorivo, dva plastenika i matičnjak za proizvodnju ukrasnog drveća i grmlja vegetativnim načinom razmnožavanja (površina 2 150 m2). U rasadniku je izgrađena unutrašnja mreža puteva II i III reda, privremenog karaktera koji se vežu na puteve I reda čineći tako ukupnu mrežu puteva u rasadniku.

Ukupna površina rasadnika je 20 738 m2. Sijalište čine dva odsjeka.

Prvi odsjek je površine 4278,50 m2 i predviđen je za sjetvu klasičnim načinom. Drugi je odsjek površine 1309,50 m2 i na njemu su izgrađene betonske gredice za proizvodnju sadnica po modificiranom "Dunneman" metodu i bazeni za lumbrikulturu. Ostale površine služe kao manipulativni prostor.

Rastilište je javnom saobraćajnicom odvojeno od sijališta i čini posebno odjeljene površine 13000 m2. U prethodnim godinama rastilište je očišćeno od nepoželjne vegetacije i izvršeno je trasiranje površine.

Rasadnik na području Sedrenika je osnovan za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije i postojao je sve do 1980. godine kada je rasadnička prizvodnja naglo prekinuta zbog osnivanja većih tzv. centralnih rasadnika.

Mišljenje da se rasadnik ponovo aktivira preovladalo je 1991. godine i tada se počelo sa uređenjem i ograđivanjem površine rasadnika. Ove aktivnosti prekinuo je rat, a nastojanje da se rasadnik ponovo oživi ojačali su poslije rata dodatni razlozi za njegovo aktiviranje. Dodatni razlozi za aktiviranje rasdnika su bili i ti da su mnoga područja kojim gazduje KJP "Sarajevo šume" u satu stradala od sječe na golo, koje je izvršilo stanovništvo u nedostatku ogrijeva za vrijeme rata. Ogoljene površine su uglavnom u nagibu, pa su kao takve podložne eroziji, što je u neposrednoj blizini grada izazvalo oko 15 aktivnih klizišta.

Tbog toga se javila potreba za velikim količinama sadnog materijala šumskih biljnih vrsta. Vrlo je teško naći potreban i projektom predviđen sadni materijal koji odgovara asortimanom, starošću i provinijencijom. Rekultivaciju otežava i činjenica da je globalno zatopljenje uzrokovalo povećanje srednih mjesečnih temperatura uz istovremeno smanjenje padavina tokom tri najtoplija ljetna mjeseca, pa je uspjeh pošumljavanja često i ispod 50%. Sadnja sadnica sa obloženim korijenovim sistemom je efikasna, ali i skupa ukoliko se ne posjeduje vlastiti rasadnik koji bi znatno smanjio troškove pošumljavanja, a kod upotrebe sadnica sa golim korijenovim sistemom skratilo bi se vrijeme transporta pa bi uspjeh bio znatno veći.

 

Rasadnik Sedrenik.jpgRasadnik Sedrenik1.jpg

 

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.