FSC Certificiranje

IZVOD IZ IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU KJP „SARAJEVO-ŠUME„ d.o.o. Sarajevo

za period 01.01.2016. do 31.12.2016.godine

pdf icon

za period 01.01.2017. do 31.12.2017.godine

pdf icon

Datum: 26.03.2018. godine

Na području ŠU „Hadžići“ radovi sječe, izvoza i otpreme će se izvoditi kako slijedi:

ŠGP  GOSPODARSKA JEDINICA ODJEL OJ OPĆINA NASELJENO MJESTO VRSTA RADOVA POČETAK IZVĐENJA RADOVA RADOVI ZAVRŠILI DA/NE
Igmansko Igman 17 Igman Ilidža Hrasnica Sječa, izvoz i otprema 10. 2017. NE
Igmansko Igman 19 Igman Ilidža Hrasnica Sječa, izvoz i otprema dec.17 NE
Igmansko Igman 16 i 52 Igman Ilidža Hrasnica Sječa, izvoz i otprema 04. 2018. NE
Igmansko Mehina Luka 15 Tarčin Hadžići Tarčin (Bioča) Sječa, izvoz i otprema 01. 2018. NE
Igmansko Mehina Luka 42 Tarčin Hadžići Tarčin (Bioča) Sječa, izvoz i otprema 02. 2018. NE
Igmansko Mehina Luka 23 Tarčin Hadžići Planina (udaljeno od naselja 10km) Sječa, izvoz i otprema 04. 2018. NE
Igmansko Zujevina 24 Tarčin Hadžići Pazarić (Lokve) Sječa, izvoz i otprema maj.17 NE
Igmansko Zujevina 23 Tarčin Hadžići Pazarić (Lokve) Sječa, izvoz i otprema 04. 2018. NE
Igmansko Crna Rijeka-Fojnička 9 Tarčin Hadžići Kreševo (Gunjani) Sječa, izvoz i otprema maj.17 NE
Igmansko Crna Rijeka-Fojnička 8 Tarčin Hadžići Kreševo (Gunjani) Sječa, izvoz i otprema 02. 2018. NE
Igmansko Crna Rijeka-Fojnička 7 Tarčin Hadžići Kreševo (Gunjani) Sječa, izvoz i otprema 03. 2018. NE

IMG 20170905 083617Nakon predprocjene i provjere usklađenosti poslovanja sa FSC principima od strane međunarodnog tima za Qualifor program koja je održana u martu 2017. godine, te na osnovu Izvještaja koji je dostavljen, uspješno je izvršena priprema za glavnu procjenu.

OpširnijeUspješno provedena predprocjena i glavna...

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo šume” d.o.o. Sarajevo se opredjelilo za usklađivanje svih aktivnosti gospodarenja šumskim resursima sa principima i kriterijima međunarodno priznatog programa certificiranja „Forest Stewardship Council“ (FSC).

Ovim putem obavještavamo svoje uposlenike, poslovne partnere, vladine i nevladine organizacije, opštine na području Kantona Sarajevo, lokalno stanovništvo, kao i ostale ustanove i instucije, koje na bilo koji način imaju interes da se šumom gospodari u skladu sa principima i kriterijima međunarodno priznatog programa certificiranja „Forest Stewardship Council“ (FSC), da će se u periodu od 05.09 do 07.09. 2017. godine održati glavna procjena kvaliteta gazdovanja Preduzeća od strane ovlaštene institucije „SGS“ Slovakia spol.s r.o Slovačka, a sa ciljem izdavanja FSC certifikata.

KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

pdf icon

Na području ŠU "Trnovo" trenutno se izvode radovi u fazi sječe, izvoza i otpreme u 5 odjela i to: 

Gospodarska jedinica Odjel Mjesna zajednica Naseljeno mjesto Vrsta radova

Početak

izvođenja radova

Radovi

završeni DA/NE

Gornja Rakitnica 35/1 Šabići Selo Rakitnica Sječa, izvoz, otprema 08/16 Ne
Gornja Rakitnica 35/2 Šabići Selo Rakitnica Sječa, izvoz, otprema 08/16 Ne
Crna Rijeka - Željeznica 67 Delijaš Bašci Sječa, izvoz, otprema 06/17 Ne

Na području ŠU "Srednje" trenutno se izvode radovi u fazi sječe, izvoza i otpreme u sljedećim odjelima: 

GOSPODARSKA JEDINICA ODJEL OPĆINA MJESNA ZAJEDNICA NASELJENO MJESTO VRSTA RADOVA POČETAK IZVĐENJA RADOVA RADOVI ZAVRŠILI DA/NE
G. Ljubina  29 Ilijaš  Srednje  Čevljanovići   Redovna Maj 2017   Ne 
 G. Ljubina   62 Ilijaš  Srednje Čevljanovići   Redovna Januar 2016   Da
 G. Ljubina   74 Ilijaš  Ljubina    Lipnik   Redovna Januar 2016   Da
K.Bioštica  142 Ilijaš  Srednje    Ozren  Redovna  Maj 2017  Ne
K.Bioštica 143 Ilijaš  Srednje    Ozren  Redovna  Juni 2017 Ne
K.Bioštica 144 Ilijaš  Srednje    Ozren  Redovna  Juni 2017 Da
G.Ljubina 27 Ilijaš  Srednje   Lađevići Sanitarna  Juni 2017 Ne
Vogošća Bulozi 4 Vogošća D.Jošanica Ne Redovna 82.017 Ne
Vogošća Bulozi 14 Vogošća Blagovac Ne Sanitarna 82.017 Ne
Vogošća Bulozi 17 Vogošća Blagovac Ne Sanitarna 82.017 Ne
Vučija Luka 8 Ilijaš Srednje Ne Sanitarna 82.017 Ne
Vučija Luka 9 Ilijaš Srednje Ne Sanitarna 82.017 Ne
Vučija Luka 14 Ilijaš Srednje Ne Sanitarna 82.017 Ne
Vučija Luka 19 Stari Grad Faletići Ne Sanitarna 82.017 Da
Vučija Luka 20 Stari Grad Faletići Ne Sanitarna 82.017 Ne
V.Luka Skakavac 33 Stari Grad Faletići Ne Sanitarna 72.017 Ne
V.Luka Skakavac 34 Stari Grad Faletići Ne Sanitarna 82.017 Ne
V.Luka Skakavac 38 Stari Grad Faletići Ne Sanitarna 82.017 Ne
V.Luka Skakavac 40 Centar Nahorevo Ne Sanitarna 72.017 Da
Trebević 17 Stari Grad Širokača Ne Sanitarna 82.017 Ne
Trebević 21 Stari Grad Širokača Ne Sanitarna 82.017 Ne
G. Ljubina  20 Ilijaš  Srednje  Srednje  Redovna Juli 2017   Ne 
 G. Ljubina   21 Ilijaš  Srednje  Srednje  Redovna Novembar 2017   Da
 G. Ljubina   53 Ilijaš  Gajevi   Donji Ivančići  Redovna Januar 2017   Da
K.Bioštica  189 Ilijaš  Gajevi Vrutci - Lipnik  Redovna  Januar 2017  Ne
Gornja Misoča 42 Ilijaš  Kamenica    Okruglica  Redovna  Maj 2017 Da
Gornja Misoča 35 Ilijaš  Kamenica   Crna Rijeka  Redovna  Juni 2017 Ne
Donja Stupčanica 101, 102, 105, Ilijaš Dragoradi Grab Sanitarna Maj-Juni 2017 Da
Donja Stupčanica 103,121, Ilijaš Dragoradi Dragoradi Sanitarna Maj-Juni 2017 Da
Donja Stupčanica 122, 123, 124, 125   Nišići Malinovica - Krivajevići Sanitarna Maj-Juni 2017 Da
Donja Stupčanica 99 Ilijaš Dragoradi Grab Sanitarna August 2017 Da
Gornja Ljubina (ZP Bijambare) 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Ilijaš Crna Rijeka   Sanitarna apr.17 Da
Crna Rijeka
Gornja Ljubina 42 Ilijaš Nišići Sabanci Sanitarna maj.17 Da
Gornja Ljubina 40 Ilijaš Nišići Malinovica Sanitarna maj.17 Da
Gornja Ljubina 50, 51 Ilijaš Gajevi Gajevi Sanitarna maj.17 Da
Gornja Ljubina 52, 56 Ilijaš Gajevi Draževići Sanitarna maj.17 Da
K. Bioštica 194, 195, 199, 200, 201, 202, 208, 210, 211 Ilijaš Gajevi Vladajevići Sanitarna Maj-Juni 2017 Da
K. Bioštica 215, 216, 217,218/1   Dragoradi Dragoradi Sanitarna Maj-Juni 2017 Da

Na području ŠU "Hadžići" trenutno se izvode radovi u fazi sječe, izvoza i otpreme u sljedećim odojelima: 

Gospodarska jedinica Odjel Mjesna zajednica Naseljeno mjesto Vrsta radova Početak izvođenja radova Radovi završeni Da/Ne
Igman 60 Ilidža Sirovci Sječa, izvoz, otprema avg.17 Ne
Igman 123 Hadžići Ravna vala Sječa, izvoz, otprema avg.17 Ne
Igman 137 Trnovo Veliko polje Sječa, izvoz, otprema maj.17 Ne
Igman 146 Hadžići Đurino brdo Sječa, izvoz, otprema maj.17 Ne
Mehina Luka 63 Trzanj Trzan Sječa, izvoz, otprema jul.17 Ne
Crna Rijeka 9 Gunjani Gunjani Sječa, izvoz, otprema jul.17 Ne
Crna Rijeka 10 Gunjani Gunjani Sječa, izvoz, otprema jul.17 Ne

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.