OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1177-7-2-8-3-3/18

Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2017., 2018., i 2019. godinu

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba), najkasnije do 18.01.2018. godine.


 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1177-1-2-1-3-1/18

  • Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opsasnosti,
  • Osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opsasnosti,
  • Osiguranje životinja od uginuća i prinudnog klanja.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba), najkasnije do 22.01.2018. godine.


 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1177-7-1-9-3-5/18

Potrošni materijal za motorne pile, čistače šikara i tračnu pilu HTP

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) najkasnije do 22.01.2018. godine.


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH

Lot 1. ŠU „Trnovo“, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Crna Rijeka-Željeznica“, Odjeli 78 i 79 (sječa, izrada,lifranje-priprema, animalna vuča-priprema, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 4.241 m3

Lot 2. ŠU „Trnovo“, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Crna Rijeka-Željeznica“, Odjel 73 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema,animalna vuča-direktno, lifranje-priprema, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.855 m3

Krajnji rok za dostavu ponuda je 23.01.2018. godine.

OVDJE PREUZMITE POZIV


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1177-1-2-2-3-2/18

Transportne usluge

- Lot 1. Usluge transporta niskonosećom prikolicom

- Lot 2. Usluge transporta nasipnog materijala

- Lot 3. Usluge transporta drvnih sortimenata

- Lot 4. Usluge dopreme vode cisternom

- Lot 5. Usluge transporta animala

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) najkasnije do 25.01.2018. godine.

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.