OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1177-7-1-120-3-92/17

Građevinski materijal za realizaciju projekata ambijentalnih uređenja i ograđivanja

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki (wwww.ejn.gov.ba) najkasnije do 28.09.2017. godine.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1177-1-2-119-3-91/17

Usluge izrade studija: “Saobraćajno transportno uvezivanje šumskog potencijala KS“

OVDJE PREUZMITE TENDERSKU DOKUMENTACIJU


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1177-1-2-115-3-86/17

Usluge sanacije i rekonstrukcije šumskih kamionskih puteva

Lot 1. Usluge sanacije i rekonstrukcije šumskih kamionskih puteva Š.U.Srednje

Lot 2. Usluge sanacije i rekonstrukcije šumskih kamionskih puteva Š.U.Hadžići

Lot 3. Usluge sanacije i rekonstrukcije šumskih kamionskih puteva Š.U.Trnovo

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) najkasnije do 02.10.2017. godine.


INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c. Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga Dodatne usluge rekonstrukcije i asfaltiranja puta za Gajevi – Dragoradi (Dionica puta: raskrsnica za Sabanke – Gobelja). Tenderska dokumentacija se nalazi u Službi za marketing i komercijalne poslove, Direkcija Preduzeća, Ul. Maršala Tita br. 7/II, 71000 Sarajevo, i dostupna je za sve zainteresirane kandidate.


Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

Usluge notara

OVDJE PREUZMITE POZIV


Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

Usluge sudskih vještaka

OVDJE PREUZMITE POZIV

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoTel/Fax: +387 33 219 172E:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook-icon-with-green-background-56png-3 email-icon