OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1177-7-2-62-3-66/18

Usluge instalacije VIK mreže za realizaciju projekta "Park šume prijateljstva"

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) najkasnije do 25.05.2018. godine.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1177-7-2-60-3-65/18

Usluge kreditnog zaduženja

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) najkasnije do 23.05.2018. godine.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1177-1-1-56-3-58/18

Skip - kombinirka

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) najkasnije do 28.05.2018. godine.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1177-1-1-57-3-59/18

Traktorski lanci i lanci za snijeg

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) najkasnije do 28.05.2018. godine.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1177-1-1-58-3-61/18

Buldozer

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) najkasnije do 22.06.2018. godine.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1177-1-1-59-3-62/18

Motorne pile 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) najkasnije do 24.05.2018. godine.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1177-1-1-55-3-56/18

Niskonoseća prikolica - labudica

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) najkasnije do 24.05.2018. godine.


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEXA II DIO B

Tenderska dokumentacija pdf icon

ŠU „Srednje“, ŠGP „Gornjebosansko“, GJ „Krivaja“, Odjeli:59, 60, 62 i 64 (sječa, izrada,lifranje-priprema i direktno, animalna vuča-priprema, traktorska vuča i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 6.087 m3


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEXA II DIO B

Tenderska dokumentacija pdf icon

ŠU „Srednje“, ŠGP „Gornjebosansko“, GJ „Gornja Misoča“,Sanitarna sječa, Odjeli:39, 42, 45, 47 i 48 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema i traktorska vuča) cca 1.490,0 m3


 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1177-1-1-52-3-52/18

LOT 1. Kombibus 20+1

LOT 2. Kombi 8+1

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) najkasnije do 08.06.2018. godine.


 INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

NAFTA I NAFTNI DERIVATI FCCO SKLADIŠTE


INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

Dodatne usluge sječe za ŠU Srednje, ŠGP Gornjebosansko, GJ "Kaljina-Bioštica", odjel 219 (sječa i izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča) cca 285,23 m3


 INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

Usluge servisiranja vozila Škoda OCtavia


INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

Usluge servisiranja vozila Mercedes kombibusa


 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEXA II DIO B

ADVOKATSKE USLUGE


 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEXA II DIO B

Usluge hotelskog smještaja sa konzumacijom jela i pića

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.