Odluke u postupcima javnih nabavki - 2019. godina

 

DIREKTNI SPORAZUM
 1 Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2019. godinu 
KONKURENTSKI ZAHTJEV
   
OTVORENI POSTUPAK
   
USLUGE IZ ANEX-a II DIO B
   
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA
   

 

Odluke u postupcima javnih nabavki - 2018. godina

 

DIREKTNI SPORAZUM
1 Godišnji tehnički pregled fiskalnih uređaja
2 Mjesečno održavanje fiskalnih uređaja
3 Ispitivanje, punjenje i održavanja PP aparata i ispitivanje hidrantske mreže
4 Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
5 Robe široke potrošnje
6 Materijal za održavanja čistoće
7 Oprema za motorna vozila
8 Drveni ugalj
9 Kreda šumska - plava
10 Tokarska obrada metala
11 Usluge web hostinga
12 Usluge za produženi pristup
13 Usluge održavanja - antivirus
14 Usluge održavanja telekomunikacijskih instalacija
15 Usluge ispitivanja kvaliteta nafte, naftnih derivata i ulja
16 Usluge periodičnih ljekarskih pregleda uposlenika
17 Usluge pregleda sredstava rada
18 Usluge tehničkog pregleda motornih vozila
19 Usluge unutrašnjeg i vanjskog pranja za putnička i terenska vozila
20 Acetilen i kisik
21 Hidraulična crijeva i crijeva za gorivo
22 Izrada i servisiranje plata gibnja
23 Usluge opravke lamela i feroda
24 Usluge punjenja i opravke klima uređaja vozila
25 Servisiranje i opravka injektora goriva
26 Usluge opravke motornih bušača
26 Usluge održavanja računara i štampača
27 Usluge stručnog uklanjanja stabala na lokalitetu Jarčedoli
28 Kontrola i opravka špure za putnička i teretna vozila
29 Laboratorijska analiza sjemena
30 Usluge održavanja, opravke i baždarenja tahografa za teretna vozila, autobuse i minibuse
31 Organizacija seminara o rasadničkoj proizvodnji
32 Inventurne pločice sa brojevima
33 Sanacija vodovodne instalacije na postojećim objektima
34 Usisivač
35 Usluge servisiranja mobilnih i ugrađenih klima
36 Usluge nadzora i konsultantske usluge prilikom izgradnje ,,Park šume prijateljstva"
37 Usluge opravke vozila po odštetnom zahtjevu A.O.
KONKURENTSKI ZAHTJEV
1 Lot 1. Kancelarijski materijal, pribor i oprema
2 Lot 2. Štampani materijal, obrasci i knjige iz oblasti šumarstva
3 Potrošni materijal za motorne pile, čistače šikara i tračnu pilu HTP
4 Materijal za proizvodnju sajli i čokeri
5 Toneri
6 Akumulatori
7 Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2017., 2018. i 2019. godinu
8 Pločice za doznaku, nadoznaku, otpremu sa pripadajućom opremom
9 Kovačko-potkivački materijal
10 Usluge jednostranog crno bijelog ispisa formata A4
11 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača:Usluge instalacije VIK Mreže
12 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Feromoni za smrčine i jeline potkornjake
13 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Satlerski materijal, alat i oprema
14 Odluka o poništenju postupka: Pribor za proizvodnju i potrošni materijal
15 Odluka o poništenju postupka: Lot 1. Ostale veterinarske usluge sa aplikacijom veterinrskih lijekova
16 Odluka o poništenju postupka: Lot 2. Usluge vađenja krvi na infektivnu anemiju kopitara
17 Odluka o poništenju postupka: Lot 3. Usluge vađenja krvi na brucelozu kod volova
18 Odluka o poništenju postupka: Lot 4. Usluge vađenja krvi na tuberkulozu kod volova
19 Odluka o usvajanju žalbe i izboru najpovoljnijeg ponuđača: Računari i računarska oprema
20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluge opravke hidrauličnih i kočionih cilindara
21 Odluka o poništenju postupka: Sjeme šumskih vrsta drveća
22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača: Prašuma ,,Ravna vala - Igman"
OTVORENI POSTUPAK
1 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 2. Nafta i naftni derivati fcco benzinska pumpa
2 Odluka o izbou najpovoljnijeg ponuđača: Lot 1. Nafta i neftni derivati fcco skladište
3 Rješenje o usvajanju žalbe i poništenju postupka javne nabavke: Lot 1. Nafta i naftni derivati fcco skladište
4 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Ulja, maziva i sredstva za rashlađivanje motora
5 Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Rezervni dijelovi za 13 Lotova
6 Odluka o izboru ponuđača koji zadovoljavaju kvalifikacijske uslove: Lot 8. Rezervni dijelovi za VW Transporter T4 i T5, VW LT 46, VW Crafter i VW LOT 35
7 Odluka o izboru ponuđača koji zadovoljavaju kvalifikacijske uslove: Lot 11. Rezervni dijelovi za Mercedes Actros
8 Odluka o izboru ponuđača koji zadovoljavaju kvalifikacijske uslove: Lot 15. Rezervni dijelovi za Minibus Renault Master
9 Odluka o izboru ponuđača koji zadovoljavaju kvalifikacijske uslove: Lot 16. Rezervni dijelovi za Autobus Isuzu Citybus
10  Odluka o izboru ponuđača koji zadovoljavaju kvalifikacijske uslove: Lot 18. Rezervni dijelovi za dostavna vozila i prikolicu
11 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 1. Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja-nezgore pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja (mjesečna premija po jednom zaposleniku)
12 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 2. Obavezno osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (automobilska odgovornost) i kasko osiguranje radnih mašina i motornih vozila
13 Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Lot 3. Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti, osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, osgiranje životinja od uginuća i prinudnog klanja 
14  Odluka o usvanju žalbe i poništenju odluke o izboru: Lot 2. Obavezno osiguranje koriniska motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (automobilska odgovornost) i kasko osiguranje radnih mašina i motornih vozila
15 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Stočna hrana
16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 1. Građevinski materijali i alati
17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 2. Boje, lakovi i ljepila
18 Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Lot 3. Kameni agregati
19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 4. Stolarija i materijal za stolariju
20  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 1. Industrijske gume i zračnice za šumsku i građevinsku mehanizaciju
21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 2. Unutrašnje i vanjske gume i zračnice za putnička i teretna vozila
22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti, osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, osiguranje životinja od uginuća i prinudnog klanja
23  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 1. Usluge transporta niskonosećom prikolicom
24  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 2. usluge transporta nasipnog materijala
25  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 3. Usluge transporta drvnih sortimenata
26  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 4. Usluge dopreme vode cisternom
27  Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Lot 5. Usluge transporta animala
28 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Skip - kombinirka
29 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Sanitarna sječa - ŠU Srednje, ŠGP Gornjebosansko, GJ Gornja Misoča
30

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Niskonoseća prikolica-Labudica

31 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Motorne pile
32 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Traktorski lanci i lanci za snijeg
33 Odluka o usvajanju žalbe i izboru najpovoljnijeg ponuđača: Traktorski lanci i lanci za snijeg
34 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Buldozer
35 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Terensko vozilo
36 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 1. Kombibus 20+1
37 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 2. Kombi 8+1
38 Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Kamion-kiper
39 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluge transporta nasipnog materijala
USLUGE IZ ANEXA II DIO B
1 Odluka o poništenju: Sječa Krivaja - odjeli 59,60,62 i 64
2 Odluka o poništenju: Sječa Lot 1 - Vogošća Bulozi odjel 9
3 Odluka o poništenju: Sjeca Lot 2 - G.J. Gornja Misoča - Sanitarna sječa i G.J. Kaljina Bioštica
4 Odluka o poništenju: Sječa Lot 3. Krivaja - odjel 59 i 60
5 Odluka o izboru: Sječa Lot 4. Krivaja - odjel 62 i 64
6 Odluka o poništenju: Sječa Lot 5. Gornja Rakitnica - odjel 43
7 Odluka o izboru: Sječa Lot 6. Gornja Rakitnica - odjel 44
8 Odluka o izboru: Sječa Gornja Rakitnica - odjel 43
9 Odluka o poništenju: Sječa Krivaja - odjel 59 i 60
10 Odluka o poništenju: Sanitarna sječa Gornja Misoča - odjel 40,41,46,49,50,53 i 54
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA
1  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nafta i naftni derivati - fcco skladište
2 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluge servisiranja vozila Škoda Octavia
3 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluge revizije FSC certifikata
   

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.