Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Pošumljavanje - dobrovoljna sadnja jesen 2019. godina

 

05.11.2019
Slika
 
Svake godine, obično u jesenjoj sezoni udruženja građana, organizacije, MZ, Općine, škole, fakulteti, kompanije, izraze želju da zasade određen broj sadnica u cilju društveno korisnog rada, ekološkog osvještenja i zaštite okoliša.

KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo koje gospodari državnim šumama na području Kantona Sarajevo, podržava i pruža podršku u materijalno-tehničkim sredstvima, ljudstvu, stručnoj pomoći za sadnju sadnica kao i odabiru lokacije za sadnju.

Interesovanje za sadnju jesen 2019. godine je značajnije u odnosu na prethodne godine, te smo imali do sada 20 zahtjeva za sadnju, od kojih su neki već i realizovani:
 • MZ Mejtaš - Bjelave, koja učestvuje u mnogim humanitarnim i društveno korisnim akcijama, a rade i na dosta Projekata iz oblasti zaštite okoliša, humanog življenja i drugih društveno korisnih akcija sa svojom Općinom Centar Sarajevo,
 • KUD „Igman“ Hadžići, koje je osnovano prije više od 60 godina i broji više od 100 članova. U svom sastavu ima 3 sekcije folklorne,muzičku i dramsku. Učestvuju u mnogim humanitarnim i drugim akcijama, uglavnom i prevashodno s ciljem odgoja djece i omladine,
 • Udruženje građana Ruke sa partnerom Olimpijskim komitetom BiH, Projekat LETS DO IT,
 • Kompanija NELT d.o.o. Istočno Sarajevo, je dio NELT grupacije koja broji više od 4000 zaposlenika, bavi se logistikom i distribucijom robe široke potrošnje, društveno odgovorna kompanija, ovim pošumljavanjem provode akciju jedna sadnica za savkog uposlenog u NELT BiH,
 • Sve agencije UN-a u BiH uz pomoć UG Ruke, po Projektu LETS DO IT će 24 oktobra radnom akcijom pošumljavanja obilježiti 24 oktobar dan UN-a,
 • TOYOTA, akcija jedna sadnica za svaki prodani hibrid,
 • Walter d o o Sarajevo, je kompanija koja se bavi programiranjem, te arhitekturom, građevinom i mašinstvom, izvozi svoje usluge na internacionalno tržište sa fokusom na Skandinaviju,
 • Oaza Sarajevo, je Udruženje građana za osobe sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju. Oni zajedno sa Planinarskim društvom „Planinar“ Vogošća, u krugu Planinarskog Doma na Motki, će zasaditi sadnice šumskih vrsta, te će tim povodom boraviti u Planinarskom Domu na Motki  tri dana,
 • UG Društvo prijatelja grada Sarajeva, osnovano je 2006., godine, s ciljem poboljšanja kvaliteta života i dobrobiti građana grada Sarajeva, od 2015. godine sadi onoliko sadnica koja je kalendarska godina,
 • GLAXOSMITHKLINE farmaceutska kompanija predstavništvo za BiH,
 • Planinarski vodiči grada Sarajeva,
 • Evropska Banka za obnovu i razvoj EBRD,
 • Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini,
 • Malak Regency Hotel, smješten na Ilidži, luksuzni hotel sa 5 zvjezdica u svojoj grupaciji MALAK kompanija posjeduju i drvnu industriju MALAK Janj, Donji Vakuf, MALAK Invest za nekretnine i novovotvorenu MALAK farmu u Kaknju, kompanija zapošljava preko 300 ljudi,
 • Udruženje banaka BiH, planira akciju sadnje šumskih vrsta drveća, sa namjerom nastavka ovakvih akcija i narednih godina,
 • OŠ „Hasan Kikić,
 • Forum mladih SDP-a Ilidža,
 • Ibrahim Spahić obilježavanje godišnjice Zimskih olimpijskih igara održanih u Sarajevu,
 • Grawe osiguranje, je austrijska komapnija sa 191 godinom tradicije, u BIH zapošljava 369 uposlenika,
 • Nevladina organizacija Fea inicijativa za šumarstvo i okoliš, bavi se unapređenjem stanja okoliša i šuma u BiH.
0 0