Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Ambasada Švedske i Oriflame - Pošumljavanje park HUM

 

08.11.2019
Slika
 
U srijedu je princeza prestolonasljednica zasadila drvo u parku Koševo, a danas su uposlenici Ambasade Švedske zajedno sa uposlenicima kompanije Oriflame zasadili 600 sadnica u šumskom parku Hum! Doprinosimo boljem okolišu i čistijem zraku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
0 0