Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

JU ”Služba za zapošljavanje KS” i KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo potpisali ugovor o zapošljavanju osoba sa biroa na 2 (dva) mjeseca putem projekta "Javni radovi plus"

 

07.11.2019
Slika
 
Danas je u prostorijama biro Centar Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo upriličeno potpisivanje Ugovora o finansiranju i realizaciji Programa Javnih radova PLUS i promociji Programa sufinansiranja samozapošljavanja osoba do 35 godina života.

Promocija navedenih programa je rezultat Zaključka Vlade Kantona Sarajevo na osnovu prvobitnog prijedloga Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo da se izvrše izmjene Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini s namjerom da se angažuju nezaposlene osobe kroz Program javnih radova PLUS i stimulišu mlade osobe do 35 godina kroz Program samozapošljavanja za pokretanje vlastitih biznisa- startup ova.

Po Javnom pozivu Program Javni radovi PLUS apliciralo je 25 poslodavaca i isakazali su interes za angažovanje 389 osoba. Nakon objave i završetka konkursne procedure Javnog poziva po Programu Javnih radova PLUS na osnovu kriterija izabrano je 9 poslodavaca, komunalnih preduzeća u cilju nastavka projekta Vlade Kantona Sarajevo moje čisto Sarajevo i to: KJKP RAD d.o.o, Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, KJKP Park d.o.o., KJKP Pokop d.o.o, Općina Stari Grad, KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, JKP Komunalac d.o.o., Fondacija za zaštitu Bjelašnice Igmana, Treskavice, Visočice i kanjona Rakitnice, KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba.

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo osigurala je  sredstva za realizaciju Programa javnih radova PLUS u ukupnom iznosu od 164.000,00 KM za 92 nezaposlene osobe na period od 2 (dva) mjeseca. Služba će u tom periodu poslodavcima koji su obuhvaćeni ovim programom, u periodu od 2 (dva) mjeseca, refundirati sredstva u mjesečnom bruto iznosu od 883,00 KM po angažovanoj osobi, a svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

Prilikom obraćanja Nermin Pećanac, direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo istakao je da ovim Programom javni radovi PLUS sljedi nastavak podrške u sufinasiranju programa javnih radova od strane Službe. Također, napomenuo je da je napravljen iskorak u odnosu na ranije periode po pitanju planiranja većih finansijskih sredstava za podršku Programa samozapošljavanja mladih osoba u iznosu od 20 000 KM po osobi u cilju pokretanja vlastitih biznisa. Prisutne je upoznao da je u fazi razmatranja i usvajanje od strane Skupštine Kantona Sarajevo izmjene Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu kojim su rebalansirana mnogo veća sredstva u namjeni za nove programe i mjera za zapošljavanje u iznosu od skoro 14 miliona KM.

Direktor Amir Joldo istakao je da će KJP "Sarajevo-šume" d.o.o Sarajevo kroz projekt na period od 2 (dva) mjeseca zaposliti osobe s evidencije Biroa za zapošljavanje, te ih angažirati na poslovima iz vlastite djelatnosti po projektu "Javni radovi PLUS". Ovakvi projekti izuzetno su značajni za preduzeće, da tokom sezonskih radova značajno pomognu realizaciji planiranih i zacrtanih ciljeva u nedostatku vlastite radne snage. Osobe koje budu angažirane biti će raspoređene u radne jedinice ovog preduzeća koje se nalaze u nekoliko općina u KS, a zajedno sa uposlenicima obavljati će poslove iz djelatnosti preduzeća. Direktor Joldo istakao je da će ovaj angažman osoba s evidencije nezaposlenih dobro doći i osobama angažiranim na tim poslovima kroz mjesečnu naknadu za angažman, a sredstva za njihov rad izdvojit će JU "Služba za zapošljavanje KS".
0 0