Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Akti o izvršenim isplatama

Odluke o utvrđivanju dnevne visine naknade troškova za ishranu tokom rada (topli obrok) za 2024. godinu

Odluke o utvrđivanju visine osnovne najniže neto plaće radnika za 2024. godinu

Odluke o utvrđivanju dnevne visine naknade troškova za ishranu tokom rada (topli obrok) za 2023. godinu

Odluke o utvrđivanju visine osnovne najniže neto plaće radnika za 2023. godinu

Odluke o utvrđivanju najniže neto plaće radnika 2022

Odluka o utvrđivanju dnevne visine naknade troškova za topli obrok 2022

Odluke o utvrđivanju najniže neto plaće radnika 2021

Odluke o utvrđivanju dnevne visine naknade troškova za topli obrok, 2021

Odluke o utvrđivanju najniže neto plaće radnika, 2020

Odluke o stimulacijama 2021

Odluke o stimulacijama 2020

Odluke o utvrđivanju najniže neto plaće radnika 2019

4 4