Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

 

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-3050-4/22 od 30.08.2023. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

 

 

 

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodajesu Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, dalekovodni stubovi, ogrijevno drvo, prostorno ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 

 1. Rok za podonošenje ponuda:Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 11.09.2023. godine do 14:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 

Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnim pločama preduzeća.

Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 10.09.2023. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir

20.07.2023.

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, broj: 0103-2569-6/23 od 20.07.2023. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, TT stubovi, rudno drvo, celuloza i ogrijevno drvo koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 28.07.2023. godine do 14:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 

Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba.

Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 27.07.2023. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir

12.07.2023.

Na osnovu Statuta  i Pravilnika o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo i nedrvne (sekundarne) šumske proizvode te o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu nedrvnih(sekundarnih) šumskih proizvoda i Odluke Nadzornog odbora preduzeća direktor KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo dana  12.07.2023 raspisuje:

J A V N I   P O Z I V
za sakupljanje i otkup nedrvnih šumskih proizvoda za 2023. godinu

Pozivaju se otkupljivači sekundarnih šumskih proizvoda za sklapanje ugovora i izdavanje akreditacija za sakupljanje i otkup nedrvnih šumskih proizvoda u toku 2023. godine.

Sekundarnim šumskim proizvodima smatraju se: ljekovito i aromatsko bilje, šumski proizvodi (pitomi kesten, orah, lješnjak, divlje jabuke i kruške, šipak, borovnica, maline, drenjke, trnjine, jagode i dr.) gljive, puževi, rakovi, pijavice,  lišajevi, mahovine, iglice, češeri-šišarke, kora ljekovitog drveća, smola, pijesak, kamen.

Javni poziv ostaje otvoren do 31.12.2023 godine.

16.06.2023. godine

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, broj: 0103-2141-4/23 od 15.06.2023. godine i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj:0103-2141-4/23 od 15.06.2023. godine broj:0103-2141-4A/23 od 16.06.2023. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

 IZMJENJENI I DOPUNJENI JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja
 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, TT stubovi, rudno drvo, celuloza i ogrijevno drvo koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

    Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 23.06.2023. godine do 14:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 22.06.2023. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

15.06.2023.

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, broj: 0103-2141-4/23 od 15.06.2023. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja

  

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, TT stubovi, rudno drvo, celuloza i ogrijevno drvo koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

    Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

  

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 22.06.2023. godine do 14:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 21.06.2023. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

25.05.2023.


Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, broj: 0103-1528-6/23 od 30.01.2023. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja

 

 1. Predmet prodajesu Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, TT stubovi, rudno drvo, celuloza i ogrijevno drvo koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).


Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 1. Rok za podonošenje ponuda:Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 01.06.2023. godine do 14:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 

Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba.


Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 31.05.2023. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

UPOZORENJEUpozoravaju se svi građani na zabranu loženja vatre u neposrednoj blizini šume, šumskog zemljišta, kao i na povećanu opreznost u slučaju nužne upotrebe bilo kakvog izvora vatre u blizini šume i šumskog zemljišta.Prilikom čišćenja bašča,voćnjaka i drugog zemljišta, da nevrše zapaljivanje granja, trave i drugog korova.

_Svako lice koje namjerno ili svojom nepažnjom prouzrokuje požar, nadležni organi poduzet će odgovarajuće sankcije propisane Krivičnim Zakonom, Čl. 323 FBIH, za koje je zaprijećena kazna zatvora u trajanju od tri (3) mjeseca do tri (3) godine i shodno članu 73 Zakona o šumama Kantona Sarajevo kazne za one koji lože vatru u šumama I šumskom zemljištu na udaljenosti do 150 metara od šume kreću se od 200,00 km do 1.500,00 km

Molimo sve građane koji primjete požar da ga pokušaju sami lokalizovati ili javiti na slijedeće brojeve telefona.

Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 123, Policija 122,Operativni centar CZ Kantona Sarajevo 121,KJP "Sarajevo-šume" na broj tel. 061/548-710.

Zahvaljujemo na saradnji


02.03.2023.g.

Na osnovu člana 10a. tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), člana 58. i 60. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj: 0101-1753-12/22 od 18.05.2022. godine i Prijedloga za donošenje odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH Rukovodioca Službe za marketing i komercijalne poslove, broj: 0202-904-1/23 od 28.02.2023. godine, Direktor Preduzeća je donio:

ODLUKU
o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine


* Odluku možete preuzeti na linku ispod
30.01.2023.

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, broj: 0103-378-4/23 od 30.01.2023. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, rudno drvo, celuloza i ogrijevno drvo koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).


Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 1. Rok za podonošenje ponuda:Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 02.02.2023. godine do 11:30 satina protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.


Napomena:
 Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 01.02.2023. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

30.01.2023.


Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, broj: 0103-26-14/23 od 30.01.2023. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

   
Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 02.02.2023. godine do 11:00 satina protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 

Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 01.02.2023. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

12.01.2023.g.

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, broj: 0103-26-5/23 od 12.01.2023. godine,
KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 17.01.2023. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 16.01.2023. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

06.01.2023.godine

IZMIJENJENI I DOPUNJENI JAVNI OGLAS
za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku u 2023. godini
30.12.2022.godine

JAVNI OGLAS
za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku u 2023. godini
21.12.2022. godine

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

16.12.2022.godine
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

29.11.2022. godine

 

Na osnovu Odluke o utvrđivanju početnih i prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-4198-4/22 od 21.11.2022. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

 

 

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panju

I

IZMIJENJENI I DOPUNJENI JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panju
 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, ogrijevno drvo, rudno drvo, dalekovodni stubovi i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 29.11.2022. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 

Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnim pločama preduzeća.

 

Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 28.11.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

02.11.2022.

Na osnovu člana 58. i člana 60. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0101-1753-12/22 od 18.05.2022. godine, Odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH, broj: 0103-3948-2/22 od 02.11.2022. godine, Odluke Nadzornog odbora Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo , broj: 0102-3769-10/22 od 02.11.2022. godine, Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupovinu građevinskog zemljišta za izgradnju tehnološkog postrojenja za proizvodnju peleta, broj: 0103-3948-3/22 od 02.11.2022. godine, Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje

 

 

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 

 

 

 1. Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo ( u daljem tekstu: KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo) ima potrebu za kupovinom građevinskog zemljišta za izgradnju tehnološkog postrojenja za proizvodnju peleta.

 

 1. Rok za prijem ponuda iznosi 30 dana računajući od dana objave u dnevnim novinama, do 12:00 sati (krajnji datum za prijem ponuda u Direkciji KJP “Sarajevo- šume” d.o.o. Sarajevo, ulica Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo je ponedjeljak, 05.12.2022. godine do 12:00 sati).

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

Tenderska Dokumentacija

 

 

Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH

 

Usluge sječe, i to:

 

LOT 1. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, odjel 32. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animal-primicanje i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 1.779 m

                                                          

LOT 2. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, odjel 33. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animal-primicanje i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 2.253 m

                                                          

LOT 3. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Hojta Presjenica“, odjel 11. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animal-primicanje, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.788 m

 

Tenderska dokumentacija se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 12.10.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

 

Konkurs za izradu idejnog rješenja tehnološkog postrojenja za proizvodnju peleta

27.09.2022. godine

Konkurs za izradu idejnog rješenja tehnološkog postrojenja za proizvodnju peleta sa pratećim sadržajima se može preuzeti putem zvanične stranice KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo na linku koji se nalazi ispod.

Svi detalji koji se odnose na opšte uslove konkursa, kontaktiranje, predmet javnog konkursa, kriteriji za učešće i sl. se nalaze u dokumentaciji naprijed navedenog Konkursa.
23.09.2022. godine

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panjuNa osnovu Odluke o utvrđivanju početnih i prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-3363-4/22 od 23.09.2022. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

 

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 30.09.2022. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 

Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 29.09.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Konkurs za izradu idejnog rješenja tehnološkog postrojenja za proizvodnju peleta

26.08.2022. godine

Konkurs za izradu idejnog rješenja tehnološkog postrojenja za proizvodnju peleta sa pratećim sadržajima se može preuzeti putem zvanične stranice KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo na linku koji se nalazi ispod.

Svi detalji koji se odnose na opšte uslove konkursa, kontaktiranje, predmet javnog konkursa, kriteriji za učešće i sl. se nalaze u dokumentaciji naprijed navedenog Konkursa.

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-3088-2/22 od 23.08.2022. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

 JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, dalekovodni stubovi, ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 29.08.2022. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 

Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnim pločama preduzeća.

 

 17.08.2022. godine

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-3002-2/22 od 16.08.2022. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, dalekovodni stubovi, ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

    Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 22.08.2022. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

09.08.2022. godine

Tenderska Dokumentacija


 
Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH

 Usluge sječe, i to:

 LOT 1. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, odjel 39. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animal-primicanje, lifranje-primicanje, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.489 m

LOT 2. ŠU Srednje, VŠP „Bistričko“, GJ „Vogošća Bulozi“, odjel 12. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, traktorska vuča sa i bez pripreme, lifranje-priprema i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.045 m

LOT 3. ŠU Srednje, VŠP „Bistričko“, GJ „Vogošća Bulozi“, odjel 14. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, traktorska vuča sa i bez pripreme, animal-priprema i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.247 m

LOT 4. ŠU Hadžići, ŠGP „Igmansko“, GJ „Igman“, odjel 42. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, traktorska vuča sa i bez pripreme, animal-priprema) cca 1.458 m

LOT 5. ŠU Hadžići, ŠGP „Igmansko“, GJ „Igman“, odjel 60. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, traktorska vuča sa i bez pripreme, animal-priprema) cca 3.106 m3

Tenderska dokumentacija se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 23.08.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

05.08.2022. godine

 Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-2823-5/22 od 05.08.2022. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

 JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 
 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, dalekovodni stubovi, ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 11.08.2022. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnim pločama preduzeća.

04.08.2022. godine

Tenderska Dokumentacija

 

Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH

 

Usluge sječe, i to:

 

LOT 1. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, odjel 32. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animal-primicanje i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 1.779 m

LOT 2. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, odjel 33. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animal-primicanje i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 2.253 m

LOT 3. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Crna Rijeka Željeznica“, odjel 134. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, traktorska vuča sa i bez pripreme, animal-priprema i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.165 m

LOT 4. ŠU Hadžići, ŠGP „Igmansko“, GJ „Mehina Luka“, odjel 35. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, traktorska vuča sa i bez pripreme, animal-priprema i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.466 m

Tenderska dokumentacija se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 17.08.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-2554-5/22 od 20.07.2022. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

 

 

 

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, dalekovodni stubovi, ogrijevno drvo, prostorno ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

Tenderska Dokumentacija

 

Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH

 

Usluge sječe, i to:

 

LOT 1. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Hojta Presjenica“, odjel 14. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.352 m

LOT 2. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Hojta Presjenica“, odjel 15/1. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.522 m 

LOT 3. ŠU Hadžići, ŠGP „Igmansko“, GJ „Igman“, odjel 26. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.529 m

LOT 4. ŠU Hadžići, ŠGP „Igmansko“, GJ „Igman“, odjel 38. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 3.534 m

LOT 5. ŠU Hadžići, ŠGP „Igmansko“, GJ „Mehina Luka“, odjel 92. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.767 m

LOT 6. ŠU Hadžići, ŠGP „Igmansko“, GJ „Zujevina“, odjel 75. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 376 m

 

NAPOMENA:

Tenderska dokumentacija se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 06.07.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

 

20.05.2022. godine

Tenderska Dokumentacija

 

Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH

Usluge sječe, i to:

 

ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, odjel 32. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 1.779 m

LOT 2. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Crna Rijeka Željeznica“, odjel 134. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata i traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.343 m

 

 

Tenderska dokumentacija se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 02.06.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenataputem licitacije/javnog nadmetanja

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci I klase I koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenataputem licitacije/javnog nadmetanja

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci I klase I koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 

RADNICIMA KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Obavijest o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

IZMIJENA I DOPUNA JAVNOG OGLASA 04.04.2022.

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenataputem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, dalekovodni stubovi, ogrijevno drvo, prostorno ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 
Napomena: Sve pristigle ponude prema prethodno objavljenom oglasu od 30.03.2022. godine će se uzeti u razmatranje nakon isteka roka za otvaranje jer nije bilo suštinskih intervencija u tekstu javnog oglasa.

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 08.04.2022. godine do 12:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

  Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do isteka roka za predaju ponude, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

IZMIJENA I DOPUNA JAVNOG OGLASA 04.04.2022.

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenataputem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 Napomena: Sve pristigle ponude prema prethodno objavljenom oglasu od 30.03.2022. godine će se uzeti u razmatranje nakon isteka roka za otvaranje jer nije bilo suštinskih intervencija u tekstu javnog oglasa.

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 08.04.2022. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

  Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do isteka roka za predaju ponude, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

30.03.2022. godine

Tenderska Dokumentacija Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to za:ŠU „Hadžići“, ŠGP „Igmansko“, GJ „Igman“, odjel 27, (sječa i izrada šumnskih drvnih sortimenta, traktorska vuča bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.492
 


Tenderska dokumentacija se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 13.04.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

 

Javni oglas 30.03.2022. godine

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenataputem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, dalekovodni stubovi, ogrijevno drvo, prostorno ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 05.04.2022. godine do 12:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

  Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do isteka roka za predaju ponude, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

JAVNI OGLAS 30.03.2022. godine

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenataputem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

 1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 

 1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 05.04.2022. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

  Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do isteka roka za predaju ponude, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

Slika

APEL

Obzirom na pojavu šumskih požara u okruženju, apelujemo na sve građane da posebnu pažnju posvete na mjere zaštite šuma i šumskih zemljišta od požara.

Prilikom posjete izletištima ili šumskim kompleksima da ne pale vatru, ne bacaju opuške te poduzmu i ostale mjere koje doprinose sprječavanju izbijanja šumskih požara.

 

Ovu priliku koristimo i da zahvalimo građanima na dosadašnjem savjesnom  i odgovornom ponašanju te poštivanju svih mjera protivpožarne zaštite.

 

U narednom periodu KJP “Sarajevo-šume” će, u saradnji s Vladom KS, Ministarstvom privrede KS i jedinicama lokalne samouprave, nastaviti aktivnosti vezane za provođenje mjera u prevenciji i suzbijanju šumskih požara.

 

Također, molimo sve građane Kantona Sarajevo da ukoliko primjete pojavu šumskih požara o tome hitno obavijeste:

 1. Policiju na broj 122
 2. Operativni centar civilne zaštite Kantona Sarajevo na broj 121
 3. PVB (Profesionalnu vatrenu brigadu Kantona Sarajevo) na broj 123
 4. Rukovodioca Službe za zaštitu ljudi i imovine KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, na broj 062 330 842
08.03.2022.

Tenderska Dokumentacija

Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH

 

Usluge sječe, i to:

 

LOT 1. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Crna Rijeka Željeznica“, odjel 47. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 4.608 m

LOT 2. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Crna Rijeka Željeznica“, odjeli 130. i 131. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.603 m

LOT 3. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, odjel 38. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.343 mNapomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 22.03.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

04.03.2022. godine

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja

04.03.2022. godine

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

09.02.2022. godine

Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

 I KLASA TEHNIČKO DRVO (JELA/SMRČA)  ŠU Srednje, GJ „Gornja Misoča“, Odjel 45.  200,00m3   
19.01.2022. godine

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku od 01.02 2022. godine – 31.12.2022. godine

21.01.2022. godine

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

Lot 1. Š.U. "Hadžići" Trupci četinara odjel 61, GJ “Igman” - J/S I klasa
Lot 2. Š.U. "Hadžići" Trupci četinara odjel 63, GJ “Igman” - J/S I klasa
Lot 3. Š.U. "Hadžići" Trupci četinara odjel 64, GJ “Igman” - J/S I klasa
Lot 4. Š.U. "Hadžići" Trupci četinara odjel 107, GJ “Igman” - J/S I klasa

21.01.2022. godine

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH i to:

LOT 1. ŠU Trnovo, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Crna Rijeka Željeznica“, odjel 48. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.959 m              

LOT 2. ŠU Srednje, VŠP „Bistričko“, GJ „Vučija Luka“, odjeli 20. i 21. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - direktno, animalna vuča-priprema, lifranje oblovine-direktno i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 2.908 m

LOT 3. ŠU Srednje, VŠP „Bistričko“, GJ „Vučija Luka“, odjel 22. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - direktno, animalna vuča-priprema, lifranje oblovine-direktno i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 1.358 m


Napomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 03.02.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

30.12.2021. godine

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku za januar 2022. godine

30.12.2021. godine

JAVNI OGLAS - Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije-javnog nadmetanja za januar 2022. godinu

31.12.2021. godine

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH i to:

Lot 1. ŠU„Hadžići“,ŠGP „Igmansko“,GJ „Mehina Luka“, Odjel: 93  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.797 m3

Lot 2. ŠU„Hadžići“,ŠGP „Igmansko“,GJ „Mehina Luka“, Odjel: 94  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.544 m3


Napomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 13.01.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

31.12.2021. godine

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH i to:

Lot 1. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Željeznica“, Odjel: 40  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 5.014 m3

Lot 2. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Željeznica“, Odjel: 42  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.556 m3

Napomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 13.01.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA PUTEM LICITACIJE/JAVNOG NADMETANJA

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH i to:

Usluge sječe: ŠU „Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, GJ “Crna Rijeka Željeznica”, Odjel 61. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.978 m3
Napomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 03.11.2021. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

JAVNI OGLAS

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja za oktobar 2021. godine

Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH i to:

Lot 1. ŠU „Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, GJ “Hojta Presjenica”, Odjel 19 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.686 m3

Lot 2. ŠU “Hadžići”, ŠGP “Igmansko”, GJ “Zujevina”, odjel 21, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema i traktorska vuča sa i bez pripreme), = cca 1.240 m3

Napomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 16.09.2021. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:

Lot 1. ŠU „Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, GJ “Hojta Presjenica”, Odjel 19 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.686 m3
Lot 2. ŠU „Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, GJ “Hojta Presjenica”, Odjel 20, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.750 m3
Lot 3. ŠU “Hadžići”, ŠGP “Igmansko”, GJ “Zujevina”, odjel 21, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema i traktorska vuča sa i bez pripreme), = cca 1.240 m3
Lot 4. ŠU “Hadžići”, ŠGP “Igmansko”, GJ “Zujevina”, odjel 22, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, lifranje - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.214 m3

Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti najkasnije do 26.8.2021. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:

Lot 1. ŠU „Srednje”, VŠP “Bistričko”, GJ “Vučija Luka”, odjel: 19, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, animalna vuča - direktno i traktorska vuča sa i bez pripreme), = cca 1.581 m3

Lot 2. ŠU “Hadžići”, ŠGP “Igmansko”, GJ “Igman”, odjel 54, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 3.711 m3

Lot 3. ŠU “Hadžići”, ŠGP “Igmansko”, GJ “Igman”, odjel 61, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, animalna vuča - direktno i traktorska vuča sa i bez pripreme), = cca 2.204 m3

Napomena:Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti najkasnije do 5.8.2021. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:

ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Željeznica“, Odjeli 37 i 38  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 6.700 m3

Napomena:Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Naslov

09.08.2021 08:04
Slika
Obavještavamo svoje uposlenike, poslovne partnere, vladine i nevladine organizacije, općine na području Kantona Sarajevo, lokalno stanovništvo, kao i ostale ustanove i institucije, da će se u periodu od 19.08 do 20.08. 2021. godine izvršiti kontrola provedbe FSCTM standarda na području na kojem se nalaze š...

POZIV ZA POŠUMLJAVANJE

22.06.2021 12:13
Slika
S ciljem podizanja svijesti u društvu, a obzirom da je pošumljavanje vid oružja za održavanje takozvanih pluća Zemlje, KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, poziva sve firme, škole, fakultete, vrtiće, nevladine organizacije, udruženja, volontere kao i sve druge zainteresovane da se pridruže našoj akciji pošumlj...
Slika
U protekloj sedmici u posjeti kod potencijalnog investitora u Švicarskoj boravio je v.d. Izvršni direktor Sulejmanović Halil. U Švicarskom gradu Fribourg investitori su prezentovali svoj dugogodišnji rad, završene ali i planirane projekte te upoznali našeg predstavnika sa projektima koji su u implem...

20.05. Svjetski dan pčela

20.05.2021 19:15
Slika
Direktor KJP ”Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo, Samir Omerovic (dipl. ing. šumarstva) uveo nas je u pojam i značaj Šumskog pčelarstva:

JAVNI OGLAS - Za učešće u Programu sufinansiranja javnih radova

Tenderska Dokumentacija Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:

Lot 1. ŠU„Hadžići“,ŠGP „Igmansko“,GJ „Zujevina“, odjeli 45. i 46. (sječa, izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, lifranje- priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 4.948 m3

 

Lot 2. ŠU„Srednje“,ŠGP „Gornjebosansko“,GJ „Kaljina Bioštica“, Odjel 211. (sječa, izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, animalna vuča-direktno i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 4.169 m3


NAPOMENA; Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti putem maila: info@sarajevo-sume.ba

Tenderska Dokumentacija Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:


ŠU "Srednje", VŠP "Bistričko¨, GJ "Vučija luka", Odjel 10. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drvata) cca 2.240 m³


NAPOMENA; Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti putem maila: info@sarajevo-sume.ba

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJP „SARAJEVO-ŠUME” DOO SARAJEVO

Tenderska Dokumentacija Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:

Lot 1. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Željeznica“, Odjeli 37 i 38  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 6.700 m3

 

Lot 2. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Zeljeznica“, Odjel 68 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.925 m

 

Lot 3. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Gornja Rakitnica“, Odjel 63 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema,traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.314 m3  

NAPOMENA; Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti putem maila: info@sarajevo-sume.ba

JAVNI KONKURS

Slika
Međunarodni dan akcije za klimu (International Climate Action Day). To je globalna akcija koja se obilježava u više od 170 država svijeta, svakog 15. maja. Termin klimatske promjene koristimo kada govorimo o promjenama klime koje se događaju od početka dvadesetog vijeka. Promjene koje su regis...
Informacija o konkursnoj proceduri prijema uposlenika

Posjeta ministra privrede Kantona Sarajevo Adnana Delića, KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Slika
Ministar privrede Kantona Sarajevo, Adnan Delić, u okviru obilaska i upoznavanja sa javnim ustanovama, upravama i preduzećima, posjetio je danas KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo. Uprava preduzeća upoznala je ministra Delića i njegove saradnike sa osnovnim problemima sa kojim se susreće preduzeće prilikom provođenja redovnih aktivnosti. Poseban naglasak stavljen je na problem kontinuiranog nedostataka radne snage i realizaciju projekata iz sredstava OKFŠ-a iz 2019. godine.

Naslov

Slika
Tenderska Dokumentacija 
za nabavku usluga putem posebnog postupka
iz Anex II dio B ZJN BiH ( Usluge sječe)

30.11.2020.god, 13:45

27.11.2020.god

5 5