FSC C139491 Promotional with text Portrait GreenOnWhite tm Elmz7b

Pravilnik o prodaji drvnih sortimenata KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

pdf iconJedinstveni minimalni cjenovnik proizvoda šumarstva i usluga za 2019. godinu

pdf icon

 

Na osnovu člana20a. stav 1. Zakona o radu FBiH (“Službene novine FBiH”,broj 26/16,89/18),člana 42.Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama »Sarajevo-šume» d.o.o.Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj:OPU-IP:1002/17 od 12.09.2017.godine, člana 22.stav 1.tačka 2. Pravilnika o radu KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo, broj: 0103-766-6/16 od 06.05.2016. godine i Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, broj: 0103-269-2/19 od 07.02.2019. godine raspisuje se

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG OGLASA

 

Datum: 15.02.2019.g.

Na osnovu člana20a. stav 1. Zakona o radu FBiH (“Službene novine FBiH”,broj 26/16,89/18),člana 42.Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama »Sarajevo-šume» d.o.o.Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj:OPU-IP:1002/17 od 12.09.2017.godine, člana 22.stav 1.tačka 2. i člana 23. Pravilnika o radu KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo, broj: 0103-766-6/16 od 06.05.2016. godine utvrđuje se

ISPRAVKA
JAVNOG OGLASA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU ISPRAVKE JAVNOG OGLASA

Svečano i zvanično otvaranje "Park šuma prijateljstva" dogovoreno 30. aprila.

"Park šuma prijateljstva" koji se prostire na površini većoj od šest hektara, sa sadržajima sljedećeg tipa: uređene staze za šetnju i bicikliste, amfiteatar, dječije igralište, prostor za fitnes, šadrvani, hladnjaci, restoran, konferencijska sala, javne česme, suvenirnica, vidikovac, drveni most, vještačko jezero, klupe za odmor, mesdžid, parking i drugi brojni sadržaji, otvara se na proljeće na području Općine Stari Grad.
Udaljen svega 5 km od Centra grada, na putu prema izletištu Barice "Park šuma prijateljstva” na Grdonju nudi građanima brojne sadržaje i aktivnosti u prirodi, a ulaz se neće naplaćivati.

IMG 20190207 WA0011

Projekt su realizovali Generalna direkcija za šumarstvo Republike Turske, KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo i Udruženje inžinjera i tehničara FBiH (UŠIT), uz punu podršku Općine Stari Grad, a značajnu podršku je pružilo i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

Dana 06.02.2019. godine u prostorijama Općine Stari grad, Općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić održao je sastanak sa predstavnikom Generalne direkcije za šumarstvo Republike Turske Huseyinom Hilesizom i direktorom KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo Nerminom Demirovićem, kako bi se na vrijeme završile i posljednje pripreme pred otvaranje parka.
Na sastanku je dogovoreno da svečano otvaranje "Park šuma prijateljstva" bude 30. aprila kako bi građani mogli da ga koriste već od 01. maja kada će mnogi poželjeti da odu u prirodu.

Sastanak Opcina Stari Grad

 

 

Read more...

Rukovanje

Dana 25.01.2019. godine u prostorijama Općine Stari Grad, potpisan je Sporazum projekta ,,Pošumljavanje lokaliteta Ablakovina u Starom Gradu". Projekt finansira Islamic Relief, uz podršku Općine stari Grad Sarajevo i učešće preduzeća KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

Na proljeće počinje veliki projekt pošumljavanja lokaliteta Ablakovina u Općini Stari Grad. Na 12.000 m2 bit će zasađeno preko 5.000 sadnica jele, jasena, javora i bagrema.

Posebnu zahvalu KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo upućuje prof. Sanel Dragolovčanin zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća Općine Stari Grad Sarajevo, koji je inicirao i značajnim angažmanom dao doprinos kako bi projekt ušao u konačnu fazu realizacije.

KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo učestvovalo je u izradi projektne dokumentacije, te će implementirati projekt na terenu. Prvo će se pristupiti čišćenju površine, a potom slijedi planska sadnja novih stabala i trave.

Ovo će biti dobar pokazatelj na koji se način KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, a također i lokalna zajednica i organizacije odnose prema šumi i da to nije samo na način korištenja tog prirodnog resursa u ekonomske svrhe nego da ima i ekološko-sociološke namjene, najavio je direktor preduzeća Nermin Demirović.

Najavljeno je da će na proljeće biti predstavljen još jedan veliki projekt kojim se nastavlja zaštita i uređenje prirode i životne sredine, a ujedno građanima omogućavaju brojni zanimljivi sadržaji nadomak grada. Naime, u maju će zvanično početi sa radom prva ,,Park šuma prijateljstva" na Grdonju. Projekt realizuje Generalna direkcija za šumarstvo Republike Turske i KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, a Općina Stari Grad je ranije izdala potrebne urbanističke i građevinske saglasnosti i finansirala kupovinu spremnika za vodu postavljenih na ovoj lokaciji uz značajnu podršku i pomoć Udruženja inžinjera i tehničara šumarstva FBiH (UŠIT) i Ministarstva privrede KS. Prvi park ,,Park šuma prijateljstva" u Bosni i Hercegovini prostirat će se na površini od šest hektara.

PotpisSastanak

Dana, 12.12.2018. godine, u okviru finalizacije projekta ,,Park šuma prijateljstva", KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo posjetile su kolege iz Turske angažovane na ovom projektu, u sastavu: g. Huseyin Hilesiz, g. Ersal Yilmaz i g. Ahmet Serdar Onat. Svi radovi su završeni, ostaje pejzažno uređenje na proljeće, nakon čega slijedi svečano otvaranje prve ,,Park šuma prijateljstva" između republike Turske i Bosne i Hercegovine.

Pored ovoga kolege iz Turske izrazile su želju da upoznaju g. Ahmeta Sejdića, kolegu i autora knjige ,,Biti svjedok istine", koju žele prevesti na Turski jezik.

Ovim putem se zahvaljujemo na ukazanom povjerenju, izrazito korektnoj saradnji, sa već standardnom postavom kolega iz Turske, dobro urađenom poslu i već dugogodišnjem prijateljstvu. Bilo je zadovoljstvo sarađivati na ovako velikom projektu.

Na Grdonju, iznad sarajevskog naselja Sedrenik, na teritoriji Općine Stari Grad, na udaljenosti 5 km od centra grada, nalazi se prvi ,,Park šuma prijateljstva" u Bosni i Hercegovini, koji se prostire na površini od 6 hektara.

Ideja je pokrenuta od strane Generalne direkcije za šumarstvo Republike Turske kada su odlučili da prvi put van granica svoje zemlje sagrade ovakav park, te uz saradnju i potpisani Ugovor sa Udruženjem inžinjera i tehničara šumarstva FBiH (UŠIT) i zvanično se započne priprema projektnog prijedloga kao i njegova realizacija, te zvanična predaja projekta KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.
Radove i podršku projektu na izgradnji parka koji, ne samo što će biti prvi ovakve vrste u BiH, nego i površinom najveći, pored Republike Turske, pomogle su i dale značajan doprinos Općina Stari Grad, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.
Prema projektu ,,Park šuma prijateljstva" će krasiti vidikovac s veličanstvenim pogledom na Sarajevo i šetnica, amfiteatar koji će moći primiti 80 posjetilaca, te prostor za vježbanje opremljen savremenim spravama za vježbanje. Predviđen je i kafe-restoran s terasom. Također, predviđen je prostor za piknike, dječije igralište s modernim mobilijarom, fontana, te hladnjaci (sjenici). Duž šetnice bit će izgrađen i drveni most, dužine 10 metara. Cijelom šetnicom bit će postavljene korpe za otpatke, smjernice i znakovi upozorenja.
Park će imati javnu rasvjetu i obezbjeđenje, odnosno uspostavljen nadzorni sistem sa sigurnosnim kamerama kompletnog prostora.

IMG 18aa2531e066d637ee2ae16c531bc976 VIMG c25a5c6ebf874f51c96b0c211e564ac5 V

IMG dd2196d04889189d712861efaf3564db V

Read more...

KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. i ove godine uzima aktivno učešće na 5. Sajmu privrede, poljoprivrede i zanatstva 2018 u Sarajevu, koji se u periodu 05-07.12. 2018. godine održava u Centru Skenderija.

Predstavljanje, prezentacija i promoviranje Preduzeća će poslužiti u svrhu upoznavanja posjetitelja Sajma sa osnovnom djelatnošću firme prodaje šumskih drvnih sortimenata kao i rasadničke proizvodnje u vidu sadnica ukrasnih vrsta drveća, grmlja i cvijeća za ambijentalno uređenje parkova, te drugih vrsta javnih i privatnih prostora i površina.

Izložbeni prostor će obuhvatiti izlaganje asortimana proizvoda drvne galanterije i mobilijara vlastite proizvodnje koji su realizovani u više različitih projekata ambijentalnog uređenja javnih površina i lokaliteta. 

Namjera je takođe predstaviti, prezentirati i promovirati se građanima, poslovnim partnerima, učvrstiti postojeće partnerske odnose i uspostaviti nove partnerske odnose, kao i istražiti mogućnosti novih tržišta, vidova saradnje i poslovanja, te mogućnosti realizacije različitih projekata. Prezentirati i razmjeniti iskustva upotrebe i primjene savremenih tehnologija  i metodologije uzgoja, zaštite i eksploatacije šuma.

SajamPrivrede2

Read more...

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.