Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba
ODLUKE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 2018. godina:

DIREKTNI SPORAZUM - ODLUKE O IZBORU

KONKURENTSKI ZAHTJEV

OTVORENI POSTUPAK

USLUGE IZ ANEKSA II DIO B

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

0 0