Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba
ODLUKE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 2019. godina:

DIREKTNI SPORAZUM - ODLUKE O IZBORU

KONKURENTSKI ZAHTJEV - ODLUKE O IZBORU

KONKURENTSKI ZAHTJEV - ODLUKE O PONIŠTENJU

OTVORENI POSTUPCI - ODLUKE O IZBORU

OTVORENI POSTUPCI - OKVIRNI SPORAZUMI - ODLUKE O IZBORU

74 74