Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

DIREKTNI SPORAZUM - ODLUKE O IZBORU

KONKURENTSKI ZAHTJEV - ODLUKE O IZBORU

KONKURENTSKI ZAHTJEV - ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA

OTVORENI POSTUPCI - ODLUKE O IZBORU

OTVORENI POSTUPCI - OKVIRNI SPORAZUMI - ODLUKE O IZBORU

7 7