Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

22.05. Svjetski dan zaštite biodiverziteta

 

22.05.2021 19:24
Slika
 
Biološka raznolikost ili biodiverzitet podrazumjeva raznovrsnost života na Zemlji. Mi ljudi dio smo te mreže života i potpuno o njoj ovisimo. Današnji biodiverzitet rezultat je evolucije koja se događala milijardama godina, a koja je oblikovana kako prirodnim procesima, tako u novije vrijeme sve više i uticajem ljudi. Biodiverzitet se može shvatiti kao široki spektar biljaka, životinja i mikroorganizama. Do sada je identificirano oko 1,75 miliona vrsta. U izvještaju grupe stručnjaka UN-a o ekološkom sistemu, jasno se vidi da budućnost ljudske vrste zavisi od prirode.
Podaci svjetskih organizacija za zaštitu životne sredine o ugroženosti biodiverziteta su poražavajući:
- svakoj četvrtoj vrsti sisara prijeti istrebljenje;
- procjenjuje se da svakog dana nestane oko 36 000 vrsta;
- pred izumiranjem je i oko 50% biljaka
- za samo 30 godina uništeno je skoro 20% tropskih kišnih šuma
- isušeno je oko 50% močvarnih područja itd.
Još jedan aspekt biodiverziteta je raznolikost ekosistema poput onih koji se javljaju u pustinjama, šumama, močvarama, planinama, jezerima, rijekama i poljoprivrednim krajolicima. U svakom ekosistemu živa bića, uključujući ljude, čine zajednicu, međusobno djelujući i sa zrakom, vodom i tlom oko sebe, te u toj mreži života mi smo sastavni dio koji u potpunosti ovisi o svim njenim komponentama. Ako postoji kriza biodiverziteta, naše zdravlje i sredstva za život će se takođe naći u opasnosti.Smanjenje biodiverziteta znači suočavanje čovječanstva sa budućnošću u kojoj su zalihe hrane podložnije bolestima i štetočinama, i gdje su čista i pitka voda luksuz kojeg uopšte neće ni biti dovoljno.
Šumsku vegetaciju BiH odlikuje izražena heterogenost biljnih zajednica i bogastvo florističkog sastava kao rezultat djelovanja historijskog faktora razvoja vegetacije u prošlosti, specifičnih ekoloških faktora i antropogenih utjecaja. BiH ima naročito bogat biodiverzitet, sa visokim nivoom raznovrsnosti biotopa i velikim brojem endemskih biljnih vrsta (5.000 vrsta vaskularnih biljaka i 30% od ukupne endemske flore na Balkanu). Šume u planinskim područjima BiH se odlikuju relativnom očuvanošću šumskih ekosistema tj. njihovom prirodnošću u odnosu na šume srednje i zapadne Evrope. Šume čine više od 60 % površine BiH (prema nezvaničnim podacima II državne inventure šuma u BiH - https://sumeisumarstvo.blogspot
Usljed nepostojanja sistematskog upravljanja okolišem, nepovezanosti institucija te slabe koordinacijeizmeđu vladinog i nevladinog sektora, akademske i opće demokratske javnosti na području BiH serazvijaju različiti oblici trajnog narušavanja prirode i ekosistema , a što vodi ka gubitku biodiverziteta. Među vodećim pritiscima na okoliš u BiH zauzima neadekvatna I nekontrolisana sječa šume.Danas na prostoru našezemlje postoji mnogo ilegalnih sječa koji dovode do potpunog nestanka šumskih ekosistema I vrijednih šumskih resursa.Totalnim sječama nastaju disbalansi u pojasnim zonama ekosistema I pejzaža, nastaju klizišta I pomjeranja tla, poplave,aerozagađenje, gubitak resursa, šumske Požari su najveća prijetnja biološkoj raznolikosti šumskih ekosistema, jer uništavajuprirodna staništa i utiču na opstanak životinjskih i biljnih vrsta. Najčešće zahvataju kraška područja hercegovačke regije zbog geografske pozicije i klime, koju u ljetnom razdoblju odlikuju visoke temperature sa suhim zemljištem.
75 % kopnene životne sredine ugroženo je krčenjem šuma, intenzivnom poljoprivredom, rastućom urbanizacijom i rudnicima. Ljudskim aktivnostima ugroženo je i 66 % morske sredine.
Na Zemlji su počele da se gube vrste i staništa sa sve većom i zabrinjavajućom brzinom i to najviše zbog destruktivnih aktivnosti čovjeka. To je jako zabrinjavajuće, jer je biološka raznovrsnost resurs od kojeg porodice, zajednice, nacije i buduće generacije zavise. Zaštita biodiverziteta je prije svega u interesu čovjeka jer su biološki resursi osnova za život i opstanak naše vrste na Planeti.
0 0