Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u posjeti potencijalnim investitorima Multi- Service Laka i Swiss eco-innovation iz Švicarske, Fribourg

 

19.06.2021 00:32
Slika
 
U protekloj sedmici u posjeti kod potencijalnog investitora u Švicarskoj boravio je v.d. Izvršni direktor Sulejmanović Halil. U Švicarskom gradu Fribourg investitori su prezentovali svoj dugogodišnji rad, završene ali i planirane projekte te upoznali našeg predstavnika sa projektima koji su u implementaciji trenutno.
Firma Multi-service Laka sarl. već sarađuje sa firmama iz Republike Srbije i Sjeverne Makedonije a nakon pregovora iz proteklih dana nadamo se da će ta saradnja biti proširena i na BIH. Swiss eco-innovation je kompanija koja se bavi inovacijama u polju građevinarstva a na bazi 100% organskih sastojaka. Swiss eco-innovation je do sada patentirao proizvod svjetskog renomea i to materijal najsličniji koži a kako ga sami nazivaju organska koža koja je privukla višemilionske investicije.
Cilj saradnje sa investitorima KJP Sarajevo šume mogu pronaći u investicijama usmjerenim u modernizaciju proizvodnje, industrijalizaciju procesa prerade i jačanje prerade drveta. Osnovni motiv KJP Sarajevo šume definitivno je modernizacija procesa i jačanje uloge gazdovanja u bosanskohercegovačim četinarskim šumama bez zapostavljanja i drugih procesa.
Saradnja bi trebala biti nastavljena kroz potpisivanje inicijalnih sporazuma i dogovora vezano za prve korake zajedničke saradnje i otpočinjanje priliva investicija u KJP Sarajevo šume d.o.o. Sarajevo.
0 0