Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba
Javni oglasi

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja za 2020. godinu

 

20.03.2020 19:17
 

Na osnovu Odluke o  prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije za 2020. godinu, broj: 0103-833-5/20 od 19.03.2020. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje: 

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja za  2020. godinu
  
  1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase I,II,III, Rudno drvo, koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP“Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).
          Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.
  1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do: 25.03.2020. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-173.

 Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči Preduzeća.

 

 

0 0