Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba
Javni oglasi

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja za Februar i Mart 2020. godine

 

20.02.2020 08:56
 
Na osnovu Odluke o  prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije za februar i mart 2020. godine, broj: 0103-486-4/19 od 17.02.2020. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:
                                                                    JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja za Februar i Mart 2020. godine:
  1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase I,II,III, Rudno drvo, koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP“Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).
          Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.
  1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do Četvrtak, 27.02.2020. godine do 11:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.
          Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-173.
 
Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči Preduzeća.
 
0 0