Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba
Javni oglasi

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja za Maj 2020. godine

 

12.05.2020 08:28
 

Na osnovu Odluke o  prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije za Maj 2020. godine, broj: 0103-1220-3/20 od 08.05.2020. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja za Maj 2020. godine

  1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase I,II,III, koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP“Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.
  1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do: 18.05.2020. godine do 11:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-173.

 Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči Preduzeća.

0 0