Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba
Javni oglasi

Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku u 2020.godini

 

24.12.2019
 
Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata broj:0103-3854-4/19 od 17.12.2019. godine putem ugovora za sukcesivnu isporuku u toku 2020 godine, KJP "Sarajevo – šume"d.o.o. Sarajevo objavljuje:
 JAVNI OGLAS
      Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku u 2020.godini
  1. Predmet prodaje su šumski drvni sortimenti kako slijedi:
Lot 1. Tehničko drvo, klasa F,I,II,III (jela, smrča, crni i bijeli bor) na međustovarištu 
Lot 2. Dalekovodni stubovi četinara do 8 m (jela/smrča) na međustovarištu              
Lot 3. Dalekovodni stubovi četinara preko 8 m (jela/smrča) na međustovarištu         
Lot 4. Tehničko drvo lišćara, klasa L,I,II,III (bukva ) na međustovarištu                   
Lot 5. Ogrijevno drvo lišćara – tvrdi liščari, klasa I (bukva/hrast) na međustovarištu 
Lot 6. Rudno drvo četiara na međustovarištu                                                          
Lot 7. Celulozno drvo četinara na međustovarištu                                                    
  1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 08.01.2020. godine do 11,00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo. 
Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172. Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči Preduzeća.
 
0 0