Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba
Konkursi za posao

Odluka o poništenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KJP Sarajevo - šume d.o.o. Sarajevo

 

30.09.2020 07:46
 
0 0