Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Sastanak Uprave za šumarstvo Kantona Sarajevo i KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

 

06.02.2020
Slika
 

Dana 06.02.2020. godine u prostorijama KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, održan je sastanak predstavnika Uprave za šumarstvo Kantona Sarajevo i KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.


Tema sastanka je pravovremeno sačinjavanje prijedloga Projekata, koji bi bili finansirani iz sredstava OKFŠ-a, po Programu utroška namjenskih sredstava (OKFŠ-a) za 2020., godinu. Obim Programa Utroška namjenskih sredstava je otprilike nivoa kao i prošle godine. Uprava za šumarstvo Kantona Sarajevo, će na osnovu sačinjenih prijedloga Projekata odabrati Projekte koji bi bili svrsishodniji za finansiranje. Sugestije su, da se ide na manje uzgojnih Projekata, a da se težište, ove godine, više pomjeri na otvaranje prvenstveno izdanačkih šuma, ali i dugih neotvorenih kompleksa šuma, te takođe da se više Projekata sačini za konverziju izdanačkih šuma (direktnu i indirektnu). Dogovoreno je da se Prijedlog Projekata sa njihovim tačnim nazivima i tačnim vrijednostima Projekata (izraženo u KM) završi najdalje do 25. marta 2020., godine. 

Sastanku su prisustvovali ispred Uprave za šumarstvo Kantona Sarajevo: 

Direktor Hamzić Edib, 
Načelnik: Konaković Mirza, 
te inženjeri šumarstva: Mameledžija Jasmin i Alić Sead. 

Ispred KJP "sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo sastanku su prisustvovali: 

Direktor: Amir Joldo, dipl. ecc., 
Izvršni Direktor za oblast šumarstva: Tabaković Rizo, dipl. ing. šum., 
Izvršni Direktor za oblast opštih poslova: mr sci Bešlija Muamer, 
Šef Šumske uprave "Hadžići":  Bašić Jasin, dipl. ing. šum., 
Šef Šumske uprave "Srednje":  Čehajić Mirsad, dipl. ing. šum., 
Šef Šumske uprave "Trnovo":  Delić Feriz, dipl. ing. šum., 
Rukovodilac Službe za pripremu i projektovanje: Rahman Derviš, dipl. ing. šum.,  
Rukovodilac Službe Uzgoja i zaštite šuma: Huseinović Osman, dipl. ing. šum., 
Rukovodilac Službe za održavanje šumskih komunikacija i objekata: Maslan Ismet., dipl. ing. šum.    

0 0