U skladu sa godišnjim planovima ovo preduzeće provodi aktivnosti i na zaštiti šuma uz primjenu biotehničkih mjera borbe. Svake godine se vrši monitoring-praćenje brojnosti najvažnijih potkornjaka na četinarskim vrstama. Na osnovu analize brojnosti i preporuka Šumarskog Fakulteta poduzimaju se mjere u smislu preventivne zaštite.

osmatracnica resized

Protiv požarna osmatračnica

gasenje pozara1 resized

 Saradnja sa Kantonalonm Upravom Civilne zaštite Kantona Sarajevo i Vatrogasnim društvom Tarčin

Primjenom biotehničkih mjera osiguravamo i pratimo brojno stanje jedne populacije kako ona ne bi došla u prenamnoženje. 

Bolje zdravstveno stanje sastojina, a samim tim i kvalitetniju drvnu masu. Obezbjeđuje se zdrava i čista okolina što je posebno značajno za režim voda uzmemo li u obzir da je Igman planina sa kojeg se snadbjeva Sarajevo sa vodom.

zastita1 resized

 Lovne klopke za suzbijanje, identifikaciju i kvantifikaciju šumskih štetnika -potkornjaka

 

Posljedica ne postojanja zakonske regulative u šumarstvu kao i različita tumačenja Zakona dovodi u sumnju u čijoj je nadležnosti zaštita šuma od požara. Bez obzira na naprijed navedeno KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo su uvijek prve kako u preventivnoj mjeri tako i u samom gašenju šumskih požara. U prošloj godini usljed velikog broja požara često je dolazilo do prekida procesa proizvodnje, angažovanjem ljudi i sredstava rada.

Zastita suma5.jpgZastita suma3.jpgZastita suma4.jpgZastita suma6.jpgZastita suma1.jpgZastita suma.jpgZastita suma2.jpg

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.