Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Pošumljavanje jesen 2019

Muhamed Smailhodžić - KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo - zaštićeno autorsko pravo

Park šuma prijateljstva

Protiv požarna zaštita šuma

Ambijentalno uređenje lokaliteta Zetra

Asortiman

Borije

Dan planete zemlje 2015

Dan planete zemlje 2016

Dan šuma 2013

Donacija traktora

FSC certificiranje

IPA - Adria projekat

Iskorištavanje šuma

Isporuka animala 2016

KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Lets do it 24.10.2015.

Lets do it 2014

Lovstvo i lovni turizam

0 0