Dana 17.07.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo održana je konferencija za medije, a kako bi se upoznala javnost o stanju u preduzećima ZOI '84', KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, te u Upravi za šumarstvo i Veterinarskoj stanici, a o čemu su govorili njihovi čelni ljudi, kao i ministar privrede Kantona Sarajevo Haris Bašić.
Konferencija

Ranije su iz vladajuće šestorke u Kantonu Sarajevo ukazali na stanje u drugim javnim preduzećima i institucijama koje su zatekli nedugo nakon što su počeli obnašati vlast.

Direktor Uprave za šumarstvo KS Edib Hamzić je ukazao na nedostatak čuvara šuma, kao i na nedostatak njihovih kontrolora. Upozorio je da ne postoji kontrola šuma vikendom i drugim neradnim danima. Zato je apelovao da se zaposli veći broj ljudi, te da se druge institucije angažuju na zaštiti šuma.

"Kroz prostorne planove se treba voditi računa da se ne umanjuje šuma. Općine imaju svoje interese i treba nekad izaći u susret. Ali treba voditi računa o šumama. Postoji prijedlog da stvaramo urbane šume. Teško je izvršiti procjenu kolika je šteta zbog bespravne sječe drveća jer su neki slučajevi registrovani, a neki nisu. Uglavnom se takvi slučajevi kažnjavaju malim kaznama", rekao je Hadžić.

V.D. direktor KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo Amir Joldo je poručio da postoje problemi u ovom preduzeću. Izdvojio je to da su mašine starosti godinu dana, a koje se koriste za održavanje šumskih puteva i komunikacija stajale i nisu bile upotrebljive zbog neprovođenja javnih nabavki usluge servisiranja istih. Prema njegovim riječima, sada su te mašine upotrebljive.

Naglasio je da su odblokirani mnogi projekti kao što je ambijentalno uređenje Huma, te da je preduzeće jedno vrijeme bilo i bez goriva.

Njegovo obećanje je da će se "šume približiti građanima, pa i kroz ambijentalno uređenje". Mišljenja je da šume trebaju biti turistički centri, a kao primjer za to je naveo Tursku.

U parku šume prijateljstva“ Sarajevo,  prvom izletištu takvog koncepta u BiH, u ponedjeljak je u prisustvu predstavnika Ambasade Turske, TIKE, studentica i volonterki iz Turske i V.D. direktora KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo otvorena Spomen šuma šehidima demokratije 15. jula 2016.
U parku, koji je poklon Generalne direkcije za šumarstvo Republike Turske, uz podršku turske Agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) zasađena je 251 sadnica za šehide poginule u pokušaju puča u Turskoj 15. jula 2016. godine.

Slika1

Read more...

Datum: 17.07.2019.g.

Na osnovu člana 8. i člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH",broj 8/05, 81/08 ,22/09 i 109/12), člana 257. stav 1. tačka f.  i člana 263. stav 3. Zakona o privrednim društvima („ Službene novine F BiH“, broj: 81/15), člana 33. stav 1. tačka 12., člana 43. i člana 45. Statuta KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine, Odluke Nadzornog odbora KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanječlanova Uprave - Direktora, Izvršnog direktora Oblasti za opšte poslove i Izvršnog direktora Oblasti za šumarstvoKJP „Sarajevo-šume“  d.o.o. Sarajevo, broj: 0102-1811-6/19 od 15.07.2019. godine, Nadzorni odbor KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE - DIREKTORA, IZVRŠNOG DIREKTORA OBLASTI ZA OPŠTE POSLOVE I IZVRŠNOG DIREKTORA OBLASTI ZA ŠUMARSTVO
KJP „SARAJEVO-ŠUME” DOO SARAJEVO

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG KONKURSA

Datum: 17.07.2019.g.

Na osnovu člana 8. stav 1. tačka 4. i člana 26. stav 1. Zakona o javnim Preduzećima F BiH („“Službene novine F BiH,br.8/05, 81/08,22/09 i 109/12),člana 271.,a u vezi sa članom 303. stav 1. Zakona o privrednim društvima FBiH (“Službene novine Federacije BiH”,broj: 81/15),  člana 33.stav 1. tačka 3. i člana 56. Statuta KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine i Odluke Nadzornog odboraKJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo o raspisivanju Javnog konkursa za izbor  i imenovanje članova Odbora za reviziju KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo,broj:0102-1811-10/19 od 15.07.2019.godine, Nadzorni odbor KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU

KJP “SARAJEVO-ŠUME” D.O.O. SARAJEVO

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG KONKURSA

Datum: 03.05.2019.g

SVEČANO OTVOREN  "PARK ŠUME PRIJATELJSTVA"

Svečanim otvorenjem, Sarajevo je danas dobilo „Park šume prijateljstva" Republike Turske i BiH, koje je prvo izletište takvog koncepta u Bosni i Hercegovini.

Park šume nalazi se na Grdonju na putu prema poznatom izletištu Barice, a u realizaciji projekta su sudjelovala Generalna direkcija za šumarstvo Republike Turske, Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH, Općina Stari Grad, Ministarstvo privrede KS, TIKA, Natron-Hayat d.o.o. i KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

Svecana vrpca

DSC 0034DSC 0038DSC 0042

Read more...

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.