IMG 20160422 104705Dana 22.04.2016. godine KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo je u saradnji sa Ministarstvom privrede KS, Upravom za šumarstvo KS, Minstarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS i OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš obilježilo Dan planete Zemlje.

Opširnije

IMG 20160406 120859IMG 20160512 094903U cilju zaštite okoline i upravljanja šumskim resursom Kantona Sarajevo, u skladu sa važećim zakonima i standardima, a u najboljem interesu stanovništva Kantona u njihovom potrajnom I kontinuiranom gazdovanju KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo je izvršilo I nabavku osnovnih sredstava (animala) koji će se koristiti za primicanje I privlačenje drvnih sortimenata.

Opširnije

image-2817250afaac04da519f8cc41abdd8986475ec29747653bb5a265e216493fad5-VNa osnovu Ugovora o realizaciji projekta ograđivanje "Park Šume Prijateljstva", zajključenog između KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo i "TIKA" (Turska Agencija za saradnju i koordinaciju), Sarajevo, broj: 0103-3048-1/15, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo je provelo određene aktivnosti za nabavku materijala potrebnog za realizaciju navedenog projekta te u proteklom periodu intenzivno se radilo na izgradnji ograde.

Opširnije

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.